За общината - Побратимени градове

Дата на публикуване: 20.10.2017 10:03

Община Нестос, Република Гърция

Споразумение за сътрудничество:

Община Нестос е създадена на 1 януари 2011 година, съгласно закона Каликратис - закон за административно-териториялното делене на Гърция, с който се намаляват значително административните единици в страната с цел пестене на разходи и съкращаване на бюрокрацията. Общината обединява три административни единици - общините Керамоти, Хрисупули и Орино.

Община Нестос  е правоприемник на подписаното споразумение между градовете Мадан и Керамоти.

Сфери на сътрудничество: туризъм, икономическо развитие и културен обмен

 

Град Керамоти, обл. Кавала, Република Гърция

Споразумение за сътрудничество: На 04.09.2005 година в гр. Мадан е подписано споразумение за сътрудничество и партньорство.

Сфери на сътрудничество: туризъм, икономическо развитие и културен обмен

 

 

Град Риуле, /Nord Pas - De - Calais/, Франция

Договор за побратимяване: На 17.12.2004 година е сключен договор за побратимяване.

Сфери на сътрудничество: местно самоуправление и туризъм

Община Сюлеоглу, Република Турция

Договор за побратимяване: На 10.09.2003 годена в гр. Сюлеоглу е сключен договор за побратимяване.

Сфери на сътрудничество: местно самоуправление, икономическо развитие, образование, кулутура и спорт

Град Аванос, обл. Кападокия, Република Турция

Договор за побратимяване: На 28.07.2003 година в гр. Аванос е сключен договор за побратимяване.

Сфери на сътрудничество: икономика, култура, спорт, туризъм, образование

 

 

 

 

Община Зейтинбурну, Република Турция

 На 14.11.2012 година в Зейтинбурну е подписано споразумение за сътрудничество и партньорство
между община Зейтинбурну, Република Турция и община Мадан.

Сфери на сътрудничество: туризъм, икономическо развитие и културен обмен

                                          
 

Община Пендик, Република Турция                

 

На 12.11.2012 година в  Пендик е подписано споразумение за сътрудничество и партньорство между община Пендик, Република Турция и община Мадан. Сфери на сътрудничество: туризъм, икономическо развитие и културен обмен
Община Ихсание, Република Турция

На 22.01.2015 година в Мадан е подписано споразумение за партньорство

Целите на споразумението са: развитието на  дългосрочни и взаимноизгодни търговско-икономически, научно-технически, хуманитарни отношения между двете общини в областта на образованието, културата, строителството, селското стопанство и туризма.


Търсене