За общината - Oбразование

Дата на публикуване: 20.10.2017 10:03


Структурата на училищната мрежа в Община Мадан :

Държавно училище

Общински училища

 Детски градини

  • ДГ „Елица” гр. Мадан, с два филиала, съответно ДГ „Елица”, ул. „П. Хилендарски” №16 и ДГ „Веселина” кв. Батанци, ул. „Геоложка” №1.
  • ДГ „Щурче” с. Средногорци;
  • ДГ „Мир” с. Върбина;
  • ДГ „Пролет” с. Букова поляна;
  • ДГ „Детелина” с. Боровина.

Откриване на ДГ "Елица" - филиал /видео/ 

 
  

      СУ " Отец Паисий" - гр. Мадан                       СУ „Св. св. Кирил и Методий” с. ВърбинаДГ „Веселина” кв. Батанци

     

        ПГ „Васил Димитров” гр. Мадан                                         ДГ „Щурче” с. Средногорци

 

          

 ОУ „Христо Ботев” с. Букова поляна                                  ДГ „Веселина” кв. Батанци


Търсене