Профил на купувача - НЧ "Иван Вазов -1999"


15.02.2018
Информация за публикувана в профила на купувача на обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПОбява, публикувана на 16.02.2018г.Документация, публикувана на 16.02.2018г.Техническа спецификация, публикувана на 16.02.2018г.КСС, публикувана на 16.02.2018г.Проекти, публикувани на 16.02.2018г.Образци, публикувани на 16.02.2018г.Проект на договор, публикуван на 16.02.2018г.Протокол от работата на комисията, публикуван на 04.05.2018г.Договор за възлагане на обществена поръчка №8/ПРСР-М 7.2/28.05.2018г.

Търсене