Приемно време

Дата на публикуване: 20.10.2017 14:09
Кмет
Приемно време:
Всеки вторник от 09:00 ч. до 12:00 ч.
Служебен телефон: 03089-80-60
Зам. - кмет
Приемно време:
Всеки четвъртък от 14:00 ч. до 17:00 ч.
Служебен телефон: 0308/9-80-28

  1. Приемно време - Текуща страница

Търсене