Общинска собственост

Дата на публикуване: 20.10.2017 10:03
 
Цена: 15 лв. с вкл. ДДС

Ползване на зали общинска собственост – ОбА, ОбСНаименование Брой тегления
РЕГИСТЪР по чл. 41, ал. 4 от ЗОС- 2022г. 295 Изтегли документ с име "РЕГИСТЪР по чл. 41, ал. 4 от ЗОС- 2022г."
Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2020 г. 331 Изтегли документ с име "Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2020 г."
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЩИНА МАДАН, 2022 г. 735 Изтегли документ с име "ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЩИНА МАДАН, 2022 г."
Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2021 г. 576 Изтегли документ с име "Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2021 г."
РЕГИСТЪР по чл. 41, ал. 4 от ЗОС- 2021г. 488 Изтегли документ с име "РЕГИСТЪР по чл. 41, ал. 4 от ЗОС- 2021г."

Търсене