ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ25.07.2022
ОБЯВЛЕНИЕ   На основание чл.91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 8, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед № РД-194/19.07.2022г.на кмета на община Мадан   ОБЯВЯВА   КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА МУЗЕЙ ПО МИННО ДЕЛО И РУДОДОБИВ   Място на работа: град Мадан, ул. „Република“ №4. Характер на работа – организация, ръководство...


08.07.2022
На  основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за ОВОС, ОбА град Мадан уведомява жителите на общината,  че всеки работен ден от 8:00 часа до 17:00  часа  в  стая 215 на  ОбА  гр. Мадан,  могат да се запознаят с Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието на околната среда  за инвестиционно предложение:     „Предприятие за преработка на бели и червени меса, магазин за...

04.07.2022
На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за ОВОС, ОбА град Мадан уведомява жителите на общината, че всеки работен ден от 8:00 часа до 17:00 часа в стая 215 на ОбА гр. Мадан, могат да се запознаят с Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието на околната среда за инвестиционно предложение: „Въздушно електропроводно отклонение 20 kVза РРС Печинско и изграждане на...

21.06.2022
На основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Мадан обявява на заинтересованите лица и общественост, че „ЗИБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД има следното инвестиционно намерение: „Предприятие за преработка на бели и червени меса, магазин за хранителни стоки, ресторант с дейност кетъринг“ в гр. Мадан, общ. Мадан. УПИ IX-...

Търсене