За общината - Здравеопазване

Дата на публикуване: 20.10.2017 10:03

В сферата на здравеопазването функционират болница, медицински център и сдружение за здравна помощ и взаимопомощ "Авицена".

Общинската болница е създадена е през 1952 г.

 
До 2000 г. МБАЛ "Проф. д-р Константин Чилов" ЕООД - гр.Мадан, осигуряваше цялата лечебна помощ в общината. В настоящия момент осъществява болничната помощ. Изграден е много добър диагностично-консултативен блок с рентгеново отделение, клинична лаборатория, функционална диагностика и отделение по физикална терапия и рехабилитация. Разполага със 70 легла и следните отделения и звена: 

Вътрешно отделение: Сектор по вътрешни болести, Сектор кардиология и ревматология, Сектор ендокринологични заболявания, Сектор неврологични болести, Сектор интензивно лечение, Кабинет по функционална диагностика

Хирургично и травматологично отделение със: Сектор хирургични болести, Сектор травматология и ортопедични заболявания, Сектор интензивен, Сектор неврохирургия

УНГ и очно отделение

Акушеро-гинекологично отделение
Детско отделение
Диагностично консултативен блок
Клинична лаборатия
Рентгеново отделение
Скенер
Приемно отделение
Физиотерапия
Кабинет по функционална диагностика

МБАЛ обслужва населението на Община Мадан и съседните общини, като болницата разполага и със Спешно отделение.  Предлага здравна помощ-диагностична и терапевтична дейност; комплексно лечение; качествени здравни услуги; родилна помощ; интензивни грижи; консултативна помощ; физиотерапия и рехабилитация; функционална, рентгенова и лабораторна диагностика.

В МБАЛ-ЕООД – Мадан работи единственият в областта кабинет по функционална диагностика и професионални заболявания с картотека за силикозно болни, вибрационна болест и други професионални заболявания. 

Адрес: 4900, гр.Мадан, ул.”Перелик” №9
Управител: Д-р.Стефан Хаджиев
GSM: 0887227102, факс: 0308/23192
www.lechebnizavedenia.com

 
 
 


"Медицински център-ІІ" ООД - гр. Мадан извършва специализирани консултативни и профилактични прегледи, високоспециализирани дейности по специалностите: хирургия, ортопедия, гинекология и др., амбулаторни операции и операции, които налагат един ден престой. Подготовка на пациенти за ТЕЛК, за балнеолечение, издаване на медицински свидетелства за работа. „Медицински център 2”-ООД-Мадан освен с НЗОК работи и с доброволни здравноосигурителни фондове. Разполага с операционна и стационар с две легла за еднодневна хирургия.
Адрес:  4900, гр.Мадан, ул.”Перелик” №9
Управител: Д-р.Хасан Хаджиев, тел: 0308/22228

На територията на общината се намира и филиал за спешна медицинска помощ.

Стоматологични услуги предоставят 8 стоматолози.

Общопрактикуващите лекари са 12, от които 9 заети и 3 на свободна практика.

В Мадан се намира единственият хоспис в Смолянска област. "Хоспис - Мадан" е открит през юли 2008 г. Финансирането на проекта е от ЕС и РБългария, Програма ФАР.

 

 Двама лекари, 13 медицински сестри и над 10 души помощен персонал ще обгрижват настанените в хосписа болни.


Търсене