За общината - Бизнес и банки

Дата на публикуване: 20.10.2017 10:03

Банково обслужване

 

БАНКА ДСК - Филиал

адрес: гр.Мадан, ул.”Явор” №1,
тел.: 0308 /2 21 05 и 0308/2 21 04

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АССЕТ БАНК АД - Офис Мадан

адрес: гр.Мадан, ул. "Обединение" № 8,
тел.: 0308/2 22 80, факс: 0308/2 22 80

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - КЛОН МАДАН

адрес : Мадан 4900, ул.”Обединение” №12
тел. : 0308/ 2 20 85

Възможности за провеждане на бизнес срещи, конференции и др.

Община Мадан - 2 конферентни зали с 50 и 100 места.

Читалище "Иван Вазов" гр. Мадан - салон с 513 места.

Хижа "Рай" - конферентна зала с 50 места.

Бизнес инкубатор - осигурява подходящи помещения за подпомагане на средния и дребния бизнес в региона и развитието на маркетинг и реклама. Разполага с конферентна зала, подходяща за обучение и преквалификация на кадри.

Фирми с по-голям капацитет на територията на общината

МИННОДОБИВЕН СЕКТОР

"Горубсо - Мадан" АД Кърджали - гр. Мадан, ул. "Явор" 1, тел. 0308/2 20 64.
Предмет на дейност: Проучва, добива и преработва оловно-цинкови руди, извършва минно строителство. Заетият персонал е около 900 души.
 

Консорциум „Върба - Батанци“
Предмет на дейност - добива и преработва оловно - цинкови руди, извършва минно строителство.
Сергей Атанасов – Изпълнителен Директор
гр.Мадан ул. „Явор“ 1
тел: +359 - (0)888/ 70 00 69

ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ

„Прома“ ООД
Предмет на дейност - произвежда полихлоропреново лепило, пластмасови гребени, пластмасови четки, пластмасови кутии, изделия за бита, защитни каски.
Георги Петров - Управител
гр.Мадан ул. „Република“ 10
тел: +359 - (0)308/2 20 87
„Мода шпорт“
Предмет на дейност - производство на спортни облекла с марката „Спорталм“.
инж. Георги Кенов - Управител
гр.Мадан с.Равнища п.к 4955
тел. +359 (0)308/2 22 50
„Омелия - Як“ ЕООД
Предмет на дейност - производство на работни и спортни облекла.
Ясен Керменов - Управител
гр.Мадан ул. „Перелик“ №2
тел. +359 - (0)308/ 2 20 71,
факс: +359 - (0)308/2 26 26
„Би енд Би стайл“ – ООД
Предмет на дейност – производство на спортно и работно облекло.
Благовест Башев – Съуправител
GSM: +359 - (0)887/ 358 851
Тел/факс: +359 - (0)308/2 25 85
e-mail: blagovest.bashev@gmail.com
„Пони спорт“ ООД
Предмет на дейност – производство на спортни облекла.
гр.Мадан ул. „Обединение“ 24
тел: +359 - (0)308/2 25 76
„Димитър Бойков - Ади“ ЕООД
Предмет на дейност - ресторантьорство, търговия с хранителни и промишлени стоки, дневни и нощни заведения.
БАР „ВЕРТУ“, БАР – ВАРИЕТЕ „КРИСТАЛ“
Димитър Бойков - Управител
гр.Мадан, ул. „Обединение“ 18
GSM: +359 - (0)895/ 80 88 88
ЕТ „Нури Еминев“
Предмет на дейност – продажба на GSM апарати, аксесоари, сервиз.
Продажба на всички видове артикули за спортния и любителския риболов.
Юлиян Айрински – Управител
гр.Мадан ул. „Обединение“18
GSM: +359 - (0)898/ 880 080

ДЪРВООБРАБОТВАНЕ

ЕТ „Селви Молаисенов“
Предмет на дейност – дърводобив и дървопреработка.
Селви Молаисенов - Управител
гр.Мадан с.Митовска
GSM: +359 - (0)888/ 123 877,
тел:+359 - (0)308/2 28 92
„ВЕСИ СТРОЙ“ ЕООД
Предмет на дейност: дърводобив, преработка, транспорт и търговия с дървен материал, производство на дървени макари за кабели.
Веселин Чернев – Управител
гр.Мадан, ул. „Родопи“ 35
GSM: +359 - (0)894/ 044 440
ЕТ „Веси“
Предмет на дейност - дърводобив, преработка, транспорт и търговия с дървен материал.
Веселин Илиев - Управител
гр.Мадан с.Средногорци ул.„Свобода“1
GSM: +359 - (0)889 153 438,
GSM: +359 - (0)896 700 909
e-mail:veseliniliev5608@abv.bg
web site:http://www.vsi.vibs.bg
ЕТ „Барко - 13“ – Живко Качаков
Предмет на дейност - добив, изкупуване, преработка и търговия с дървени материали и изделия от дървесина.
Живко Качаков – Управител
гр.Мадан, с.Мъглища
GSM: +359 - (0)895/ 537 460,
GSM: +359 - (0)899/ 861 058
„Транслес комерс“ ЕООД
Предмет на дейност - добив, изкупуване, преработка и търговия с дървени материали и изделия от дървесина.
Малинка Чавдарова – Лице за контакти
гр.Мадан с.Митовска п.к 4909
тел: +359 - (0)308/2 20 06
ЕТ „Саламандър – 85 - Максим Илиев“
Предмет на дейност - добив, изкупуване, преработка и търговия с дървени материали и изделия от дървесина.
Максим Илиев - Управител
гр.Мадан ул. „Обединение“ 16
тел: +359 - (0)308/ 2 31 75
Инвест - МиК“ ООД
Предмет на дейност - преработка на дървен матерал и производство на дюшеме, ламперия, строителна дървесина.
гр.Мадан ул. „Явор“ 7
e-mail:invest_mik@abv.bg
ЕТ „Борислав Топчиев“

Предмет на дейност – реставрация, обработка и монтаж на дърво.
гр.Мадан, с.Средногорци
GSM: +359 - (0)892/ 245 144
e-mail: borislav_progres@abv.bg

„ЕНТА“ ООД

Предмет на дейност - Дърводелски услуги, Интериорен дизайн, дизайнерски мебели.
гр.Мадан, ул.„Обединение“19
тел: :+359 - (0)308/ 2 22 25
e-mail: entaood@abv.bg

„Ултрамар“ ЕООД

Предмет на дейност – компютри, аксесоари, изграждане на мрежи и ъпгрейд.
Мариян Каралийски – Управител
Магазин и сервиз: гр.Мадан,
ул. „Република“14
GSM: +359 - (0)898/ 756 687

ЕТ „Бисер Михайлов“

Предмет на дейност - Дърводелски услуги, изработка на мебели от ЛПДЧ, MDF.
гр.Мадан ул. „Паисий Хилендарски“
GSM:+359 - (0)893 316 016
e-mail: juli1981@abv.bg

ЕТ „ЕМИСХЕЛ“

Предмет на дейност – Изработка и монтаж на дървен стъклопакет ЕВРО стандарт, масивни мебели.
Емин Дюлгеров - Управител
Производствена база: гр.Мадан
ул.„Перелик“30
GSM: +359 - (0)896/ 647 453

НИКМИ – МАДАН

Предмет на дейност – Изработка на мебели от ЛПДЧ, MDF, Ламиниран паркет, обков, плотове.

 

ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ

ФУРИ КОМЕРС ЕООД - гр. Мадан, ул. "Република" 10.
Предмет на дейност: Търговия с основни потребителски стоки, хлебопроизводство и организиран собствен транспорт. Структура на капитала: 100% частен.

ЕТ”Красимир Хвойнев” , гр. Мадан, ул.”Република” № 14, тел.: 0308/ 2 28 28.
Предмет на дейност: производство на сладкарски изделия.


ЕТ "Ушеви Груп" - гр. Мадан, ул. "Миньор" 13, тел. 0893808018. Предмет на дейност: Търговия с основни потребителски стоки, хлебопроизводство и организиран собствен транспорт. Структура на капитала: 100% частен.

"Медина" ООД - гр. Мадан, ул."Обединение" 16, тел. 0308/2 24 68.
Предмет на дейност: Производство на халва и сладолед.Структура на капитала: 100% частен.
 
ЕТ “ДИ РА” – Рахиме Говедарова”, гр. Мадан с.Леска
Предмет на дейност: Производство на чипс и полуфабрикати.


СТРОИТЕЛСТВО И ТРАНСПОРТ

 

„Изолация“ ЕООД
Предмет на дейност - топлоизолация, саниране и ремонт на фасади по алпийски способ и от скеле.
Инж. Владислав Златев – Управител
Гр.Мадан, ул. „Обединение“ 16
GSM: +359 - (0) 895/ 66 67 28
Тел: +359 - (0) 800/ 12 218
e-mail: izolaciqeood@gmail.com
web site: http://www.toploizolacia.co,
http://www.toploizolaciq.com
„Механичен завод“ АД
Предмет на дейност-произвежда детайли от черни и цветни метали за нуждите на ВМЗ ЕАД гр.Сопот, както и следните възли от автомобилна газова уредба (АГУ -1) електромагнитен вентил за газ, електромагнитен вентил за бензин, нивопоказател и резервни части за тези възли.
гр.Мадан ул. „Обединение“ 34
тел: +359 - (0)308/2 30 89 ,
тел: +359 - (0)308/2 30 93
„Бетонстрой“ ООД
Предмет на дейност - произвежда всички видове бетон, инертни материали, бетонови изделия, блокчета с доставка на място.
гр.Мадан ул. „Обединение“ 14
тел: +359 - (0)308/ 2 25 39
„Фури Комерс“ ЕООД
Предмет на дейност - транспортна дейност,проектиране и строителство на надземни и подземни обекти. гр.Мадан ул. „Република“ 10
GSM: +359 - (0)897/874 919
„Крис МТ“ ЕООД
Предмет на дейност - ниско и високо гражданско и промишлено, хидротехническо и хидроенргийно, пътно, подземно строителство.
Владо Кехайов - Управител
гр.Мадан ул. „Перелик“ 43
тел: +359 - (0)308/2 30 00,
тел: +359 - (0)308/2 24 54
„ Текникъл Кънстракшъндизайн и Дженеръл импориъм“ ЕООД
Предмет на дейност - Строителна дейност.
Вергиния Узунова - Управител
гр.Мадан с.Ловци
GSM: +359 - (0)893 629 221
e-mail: technikal.bulgary@gmail.com,
e-mail: vrgnznv@gmail.com
„ВЕСИ СТРОЙ“ ЕООД
Предмет на дейност: строителство на жилищни сгради с акт 14
Веселин Чернев – Управител
гр.Мадан, ул. „Родопи“ 35
GSM: +359 - (0)894/ 044 440

 

 

 

„СНС - Транс строй комерс“ ЕООД
Предмет на дейност – автобусни превози в страната и чужбина.
Спас Сердаров - Управител
гр.Мадан ул. „Христо Ботев“ 46
тел: +359 - (0)308/2 30 71
GSM: +359 - (0)879 104 010
„ОВК Експрес“ ЕООД
Предмет на дейност – автобусни превози в страната и чужбина.
Орлин Карамфилов – Управител
гр.Мадан, ул. „Перелик“ №22
GSM: +359 - (0)878/ 700 120
„РЕМА“ ЕООД
Предмет на дейност – автобусни превози в страната и чужбина.
Рафаил Сердаров – Управител
гр.Мадан, ул. „Христо Ботев“46
ЕТ „СВЕЖИ - ДЕ“ – Живко Трендафилов
Предмет на дейност – автобусни превози.
Живко Трендафилов – Управител
гр. Мадан, с.Средногорци
GSM: +359 - (0)894/362 530
ЕТ „ДИМИТЪР ХАДЖИЕВ - МИЛКО ХАДЖИЕВ“
Предмет на дейност – автобусни превози.
Милко Хаджиев - Управител
гр.Мадан, с.Средногорци
GSM: +359 - (0)893/372 113
ЕТ „КАРАМФИЛ ХАТИПОВ“
Предмет на дейност – автобусни превози.
Карамфил Хатипов - Управител
гр.Мадан, с.Средногорци
GSM: +359 - (0)878/755 162
EТ „Исен Саралиев“
Предмет на дейност – автобусни превози.
Исен Саралиев – Управител
гр.Мадан, с.Бориново
ЕТ „Фейзи Зотев“
Предмет на дейност – автобусни превози.
Фейзи Зотев – Управител
гр.Мадан, с.Цирка
ЕТ „Матей Зотев“
Предмет на дейност – автобусни превози.
Матей Зотев – Управител
гр.Мадан, с.Цирка
ЕТ „Ариф Делиахмедов“
Предмет на дейност – автобусни превози.
Ариф Делиахмедов - Управител
гр.Мадан, с.Върбина

 

 

 

УСЛУГИ

 

 

 

“Бългериан Гриин Енерджи“ ЕООД
Предмет на дейност – Информационен център по европейски програми.
Инж. Владислав Златев – Управител
гр.Мадан, ул.„Обединение“16
тел: +359 - (0)308/ 2 22 03
GSM: +359 - (0) 895/ 66 67 28
e-mail: centar.evroproekti@abv.bg
web site: http://www.evroproekt.eu
БЕТО ГРУП
Предмет на дейност – компютри, касови апарати, сервиз, консумативи, аксесоари, фото услуги.
Бехчет Сираков – Управител
гр.Мадан, ул.„Обединение“16
GSM: +359 - (0)899/ 96 32 47,
GSM: +359 - (0)893/ 66 41 95
e-mail: bsirakov@abv.bg, betogrup@abv.bg
web site: http://www.betogroup.hit.bg
skype: bsirakov
ЕТ „Фавил - Филип Чукаров“
Предмет на дейност - дава помещения за магазини под наем.
гр.Мадан ул.„Паисий Хилендарски“2
GSM:+359 - (0)897 802 002

 

 

 

 

 


Търсене