Регистри и отчети

Дата на публикуване: 20.10.2017 14:21
 

Наименование Брой тегления
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ 57 Изтегли документ с име "ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ"
РЕГИСТЪР по чл. 41, ал. 4 от ЗОС- 2022г. 413 Изтегли документ с име "РЕГИСТЪР по чл. 41, ал. 4 от ЗОС- 2022г."
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА 2022 г 477 Изтегли документ с име "РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА 2022 г"
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ заповеди за изработване на ПУП или техните изменения за 2022 г. 195 Изтегли документ с име "РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ заповеди за изработване на ПУП или техните изменения за 2022 г."
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ заповеди за одобряване на ПУП и техните изменения за 2022 г 452 Изтегли документ с име "РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ заповеди за одобряване на ПУП и техните изменения за 2022 г"
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ЗА 2022 199 Изтегли документ с име "РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ЗА 2022"
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ПО ЧЛ. 147А, АЛ.1 ОТ ЗУТ ЗА 2022г. 238 Изтегли документ с име "РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ПО ЧЛ. 147А, АЛ.1 ОТ ЗУТ ЗА 2022г."
Отчет по чл.12 от ЗЕЕ за 2022 год. 329 Изтегли документ с име "Отчет по чл.12 от ЗЕЕ за 2022 год."
Регистри \"Екология\" 1882 Изтегли документ с име "Регистри \"Екология\""
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ЗАПОВЕДИ ЗА ДОПЪЛВАНЕ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ НА РС-2021г. 1442 Изтегли документ с име "РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ЗАПОВЕДИ ЗА ДОПЪЛВАНЕ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ НА РС-2021г."
РЕГИСТЪР по чл. 41, ал. 4 от ЗОС- 2021г. 1293 Изтегли документ с име "РЕГИСТЪР по чл. 41, ал. 4 от ЗОС- 2021г."
Годишен доклад 2020г.на ОУП 925 Изтегли документ с име "Годишен доклад 2020г.на ОУП"
Отчет по чл.12 от ЗЕЕ за 2020 год. 2693 Изтегли документ с име "Отчет по чл.12 от ЗЕЕ за 2020 год."
РЕГИСТЪР по чл. 41, ал. 4 от ЗОС- 2020г. 8038 Изтегли документ с име "РЕГИСТЪР по чл. 41, ал. 4 от ЗОС- 2020г."

Търсене