За общината - Култура и изкуство

Дата на публикуване: 20.10.2017 10:03Посетете туристическия пътеводител - ТУК


Музеи

1. Подземен минен музей „СПОЛУКА”

Находище “Сполука” се намира в непосредствена близост до гр. Мадан /североизточно от него/ на десния склон на река Маданска. Находището е известно от дълбока древност, а от 1948 г. до 1952 г. проучването на находището се извършва от Сборната геоложка експедиция.

През 1972 г. поради изчерпване на утвърдените балансови запаси и прекратяване на добивната дейност, участък „Сполука“ е ликвидиран.

През 2016 година „Горубсо-Мадан“ АД предоставя на Община Мадан, минното съоръжение за кандидатстване и реализация на проект „Устойчива екологично-културна валоризация на минни и кариерни обекти в трансграничния регион”/“Sustainable eco-cultural valorization of mines and quarries sites in the cross-border areа“ („Terra-Mine“). Обекта включва подземен комплекс с дължина около 140 метра, в който влиза хоризонтална изработка, рудничен двор, вертикална шахта с рудничен двор и вентилационен комин. Извършените възстановителни дейности, осигурят функционалност и безопасност на съоръжението. Осъществени са строителни дейности, облагородяване на прилежащата територия между сградите на „Музея по минно дело и рудодобив“ и подземен минен музей „Сполука”, доставено и монтирано е оборудване и експонати за Превръщане на закрита минна изработка в подземен минен музей „Сполука” в град Мадан.

 2.Кристална зала „Родопски кристал“

 Кристална зала "Родопски кристал" е една от най-големите забележителности на гр. Мадан. Създадена е през 1984 г.,

съхранява 581 минерални образеца и е член на Международната асоциация на минераложките музеи. Част от „100-те Национални исторически обекта“ под номер 87А.

Залата се намира на ул. "Явор" 1, в центъра на Мадан.

тел. за контакти +359 - (0)308/ 9-82-20 /0895509047

3. Пещера-музей "Шаренка"

Това е първата в България пещера музей.

Намира се на 2.5 км югозападно от гр. Мадан – на левия бряг на дълбок пролом. До пещерата се стига по асфалтов път, а за любителите на пешеходния туризъм има планинска пътека с дължина около километър. В непосредствена близост до входа има изградена дървена беседка с чешма, а в каньона наблизо се чуват падащите води о водопада. Входът й е разположен в мраморна скала и след малък наклон 4-5 м стига до подземен коридор (галерия). Галерията води до малката зала. Тя има неправилна форма с приблизителна площ 100 кв.м. От Малката зала тръгват два по тесни коридора. По стръмния коридор се спуща в Голямата зала. На тавана на голямата зала има един процеп, който излиза на повърхността на скалния терен. Този естествен комин е играл важна роля не само за обитаване на пещерата, но и за извършване в нея на добиване и топене на руда през желязната епоха и Късната античност.
тел.+359 - (0)308/ 9-82-20 /0895509047

4 . Музей по минно дело и рудодобив

През 1958 г. в град Мадан е открит Музей на социалистическото строителство, който през 80- те години е преименуван на “Музей по минно дело и рудодобив”. До 2001 г. той е собственост на минно – добивното предприятие „Горубсо – Мадан”, а през 2002 г. минното предприятие дарява безвъзмездно всички експонати и оборудване в музея на община Мадан. В Музея се представя историята на рудодобива от миналото до наши дни чрез богат снимков материал и разнообразни експонати. Единствен е по рода си в цяла Южна и Източна България.

Библиотеки

На територията на Мадан има 6 библиотеки - две ученически, техническа, три читалищни и градска, която е трета по рода си в страната. Библиотеката разполага с просторни помещения - заемна, читалня, книгохранилище и картинна галерия.


Читалища

Културните традицци и народностният дух се поддържат от традиционната българска институция - читалището. На територията на община Мадан сърцато работят:

 

Религиозни храмове

 По-голямата част от населението на Мадан е с мюсюлманско вероизповедание. В града има 3 джамии и православен храм "Св. Георги Победоносец".

 

 

 

 

 

 


Наименование Брой тегления
Културен календар на община Мадан за 2024г. 385 Изтегли документ с име "Културен календар на община Мадан за 2024г."
Културен календар на община Мадан за 2023г. 1650 Изтегли документ с име "Културен календар на община Мадан за 2023г."
Културен календар на община Мадан за 2022г. 2762 Изтегли документ с име "Културен календар на община Мадан за 2022г."

Търсене