За общината

Дата на публикуване: 20.10.2017 10:03

Община Мадан се намира в югоизточната част на Западните Родопи и заема Жълти дял от Горноарденския район по поречието на реките Маданска, Арда и Черна. Тетиторията на общината е 175 кв.км., което  представлява 0,15 % от площта на България. Тя граничи със землищата на Смолян, Рудозем, Златоград, Неделино, Ардино и Баните. Средната надморска височина на района е 700м., който попада в континентално-средиземноморската климатична област.

Община Мадан е част от Ксантийския плутон на Рило-Родопския масив с преобладаващи висококристални серии-гнайси,прослойки от амфиобилити, мрамори и др.

Подземните води в района са от пукнатинен и грунтов тип.

Околната среда е чиста и здравословна. Селскостопанския фонд обхваща 35 703 дка, от които 24 682 са обработваеми земи, а горският фонд - 131 255 дка. Съотношението между широколистни и иглолистните видове е 25 :75%.

Община Мадан, като една от десетте общини в Смолянска област обединява 44 населени места. Сред тях има 5 кметства и 17 кметски наместничества. Населението на общината е 10 363 жители (по данни от последно преброяване на населението). Повече от 50 % - 5 256 живеят в общинския център Мадан и 5 107 жители в селата. Градът отстои на 275 км. от София, на 120 от Пловдив, на 60 от Кърджали и на 30 км. от Смолян.


Търсене