Бюджет, финанси и икономика

Дата на публикуване: 20.10.2017 14:21
Изпълнение на бюджета на община Мадан към 30.11.2017 г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.12.2017 г.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МАДАН - 2018г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.01.2018 г.

ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ ЗА 2018 ГОДИНА

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 28.02.2018 г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.03.2018 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018 Г.

БЮДЖЕТ НА СПОРТЕН КОМПЛЕКС - МАДАН ЗА 2018г.

БЮДЖЕТ НА ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ" - МАДАН ЗА 2018г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 30.04.2018 г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.05.2018 г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 30.06.2018 г.

Изпълнение на бюджета на функция "Образование" към 30.06.2018 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018 Г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.07.2018 г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 30.08.2018 г.

Отчет за изпълнение на Бюджета на Община Мадан към 31.12.2017г. и Решение на ОбС за приемането на отчета. 

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 30.09.2018 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018 Г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.10.2018 г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 30.11.2018 г.

Материали за Проект на Бюджет 2019

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.12.2018 г.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МАДАН - 2019г. , ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 642/23.01.2019г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.01.2019 г.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "СПОРТЕН КОМПЛЕКС" - ОБЩИНА МАДАН ЗА 2019г.

БЮДЖЕТ  ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ" ЗА 2019г.,  ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ №642/23.01.2019 НА ОБС МАДАН

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018 Г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 28.02.2019 г.

ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ ЗА 2019 ГОДИНА

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.03.2019 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2019 Г.

Изпълнение на бюджета на функция "Образование" за първо тримесечие 2019 г.

Изпълнение на бюджета на СПОРТЕН КОМПЛЕКС - МАДАН за първо тримесечие  2019г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 30.04.2019 г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.05.2019 г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 30.06.2019 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 г.

Изпълнение на бюджета на функция "Образование"  за второ тримесечие на 2019г. 

Изпълнение на бюджета на СПОРТЕН КОМПЛЕКС - МАДАН зъ първо тримесечие  2019г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.07.2019 г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.08.2019 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.12.2018 ГОДИНА ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ 754 ОТ 25.09.2019 Г. НА ОБС МАДАН

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 30.09.2019 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2019 Г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.10.2019 г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 30.11.2019 г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.12.2019 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА

БЮДЖЕТ 2020 НА ОБЩИНА МАДАН ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ №33 ОТ 31.01.2020г. НА ОБС МАДАН

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.01.2020 Г.

БЮДЖЕТ 2020 НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ СПОРТЕН КОМПЛЕКС ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ №33 НА ОБС МАДАН ОТ 31.01.2020 г. 

БЮДЖЕТ 2020 НА ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ №33 НА ОБС МАДАН ОТ 31.01.2020 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 29.02.2020 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.03.2020 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.04.2020 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.05.2020 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.06.2020 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 г.

Изпълнение на бюджета на функция "Образование"  за второ тримесечие на 2020г. 

Изпълнение на бюджета на СПОРТЕН КОМПЛЕКС - МАДАН за второ тримесечие  2020г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.07.2020 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.08.2020 г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2019г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.09.2020 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 г.

Изпълнение на бюджета на функция "Образование" за трето тримесечие на 2020 г.

Изпълнение на бюджета на СПОРТЕН КОМПЛЕКС - МАДАН за трето тримесечие на 2020 г.

Наименование Брой тегления
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.10.2022 г. 2 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.10.2022 г."
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.10.2022г 5 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.10.2022г"
ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 30.09.2022г 5 Изтегли документ с име "ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 30.09.2022г"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2022 г. 16 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2022 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.09.2022 г. 54 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.09.2022 г."
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 30.09.2022г 32 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 30.09.2022г"
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.08.2022г 104 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.08.2022г"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.08.2022 г. 126 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.08.2022 г."
ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА 2021г, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАДАН 465 ОТ 26.08.2022.rar 70 Изтегли документ с име "ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА 2021г, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАДАН 465 ОТ 26.08.2022.rar"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.07.2022 г. 113 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.07.2022 г."
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.07.2022г 123 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.07.2022г"
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА /ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ 2022/ - Ф-Я ОБРАЗОВАНИЕ 213 Изтегли документ с име "ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА /ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ 2022/ - Ф-Я ОБРАЗОВАНИЕ"
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА / ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ 2022/ -ОП СПОРТЕН КОМПЛЕКС 331 Изтегли документ с име "ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА / ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ 2022/ -ОП СПОРТЕН КОМПЛЕКС"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2022 г. 203 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2022 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.06.2022 г. 251 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.06.2022 г."
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 30.06.2022г 300 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 30.06.2022г"
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.05.2022г 188 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.05.2022г"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.05.2022 г. 162 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.05.2022 г."
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 30.04.2022г 718 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 30.04.2022г"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.04.2022 г. 556 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.04.2022 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2022 г. 427 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2022 г."
БЮДЖЕТ НА ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2022г. 416 Изтегли документ с име "БЮДЖЕТ НА ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2022г."
Първоначален план за Капиталови разходи за 2022г. 493 Изтегли документ с име "Първоначален план за Капиталови разходи за 2022г."
БЮДЖЕТ НА СПОРТЕН КОМПЛЕКС - МАДАН ЗА 2022 г. 390 Изтегли документ с име "БЮДЖЕТ НА СПОРТЕН КОМПЛЕКС - МАДАН ЗА 2022 г."
БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МАДАН 2022 г., ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ 421 ОТ 14.04.2022г. 532 Изтегли документ с име "БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МАДАН 2022 г., ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ 421 ОТ 14.04.2022г."
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.03.2022г 589 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.03.2022г"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.03.2022 г. 696 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.03.2022 г."
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 28.02.2022г 581 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 28.02.2022г"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 28.02.2022 г. 647 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 28.02.2022 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г. 517 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г. 590 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.01.2022 584 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.01.2022"
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.12.2021г 644 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.12.2021г"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.12.2021 г. 635 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.12.2021 г."
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 30.11.2021г 998 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 30.11.2021г"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.11.2021 г. 659 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.11.2021 г."
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.10.2021г 824 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.10.2021г"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.10.2021 г. 762 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.10.2021 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г. 532 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г."
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 30.09.2021г 793 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 30.09.2021г"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.09.2021 г. 607 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.09.2021 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г. 490 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г."
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.08.2021г 576 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.08.2021г"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.08.2021 г. 815 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.08.2021 г."
ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 314 ОТ 27.08.2021 Г. НА ОБС МАДАН 660 Изтегли документ с име "ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 314 ОТ 27.08.2021 Г. НА ОБС МАДАН"
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.07.2021г 828 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.07.2021г"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.07.2021 г. 965 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.07.2021 г."
ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2021 ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ОБЩИНА МАДАН 446 Изтегли документ с име "ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2021 ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ОБЩИНА МАДАН"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.06.2021 г. 814 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.06.2021 г."
БЮДЖЕТЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА МАДАН ЗА 2021 Г. 534 Изтегли документ с име "БЮДЖЕТЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА МАДАН ЗА 2021 Г."
ОТЧЕТ КЪМ 31.05.2021 ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ОБЩИНА МАДАН 1011 Изтегли документ с име "ОТЧЕТ КЪМ 31.05.2021 ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ОБЩИНА МАДАН"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.05.2021 г. 949 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.05.2021 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.04.2021 г. 907 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.04.2021 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г. 897 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.03.2021 г. 1112 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.03.2021 г."
БЮДЖЕТ ФУНКЦИЯ \"ОБРАЗОВАНИЕ\" ЗА 2021г. 1326 Изтегли документ с име "БЮДЖЕТ ФУНКЦИЯ \"ОБРАЗОВАНИЕ\" ЗА 2021г."
БЮДЖЕТ НА СПОРТЕН КОМПЛЕКС - МАДАН ЗА 2021г. 1461 Изтегли документ с име "БЮДЖЕТ НА СПОРТЕН КОМПЛЕКС - МАДАН ЗА 2021г."
БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МАДАН - 2021г., ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 215/26.02.2021г.. 2161 Изтегли документ с име "БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МАДАН - 2021г., ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 215/26.02.2021г.."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 28.02.2021г. 2004 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 28.02.2021г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2020 г. 1772 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2020 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.01.2021 г. 2139 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.01.2021 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.12.2020 г. 4368 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.12.2020 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.11.2020 г. 2285 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.11.2020 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.10.2020 г. 2278 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.10.2020 г."

Търсене