Бюджет, финанси и икономика

Дата на публикуване: 20.10.2017 14:21
Изпълнение на бюджета на община Мадан към 30.11.2017 г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.12.2017 г.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МАДАН - 2018г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.01.2018 г.

ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ ЗА 2018 ГОДИНА

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 28.02.2018 г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.03.2018 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018 Г.

БЮДЖЕТ НА СПОРТЕН КОМПЛЕКС - МАДАН ЗА 2018г.

БЮДЖЕТ НА ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ" - МАДАН ЗА 2018г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 30.04.2018 г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.05.2018 г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 30.06.2018 г.

Изпълнение на бюджета на функция "Образование" към 30.06.2018 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018 Г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.07.2018 г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 30.08.2018 г.

Отчет за изпълнение на Бюджета на Община Мадан към 31.12.2017г. и Решение на ОбС за приемането на отчета. 

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 30.09.2018 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018 Г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.10.2018 г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 30.11.2018 г.

Материали за Проект на Бюджет 2019

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.12.2018 г.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МАДАН - 2019г. , ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 642/23.01.2019г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.01.2019 г.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "СПОРТЕН КОМПЛЕКС" - ОБЩИНА МАДАН ЗА 2019г.

БЮДЖЕТ  ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ" ЗА 2019г.,  ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ №642/23.01.2019 НА ОБС МАДАН

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018 Г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 28.02.2019 г.

ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ ЗА 2019 ГОДИНА

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.03.2019 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2019 Г.

Изпълнение на бюджета на функция "Образование" за първо тримесечие 2019 г.

Изпълнение на бюджета на СПОРТЕН КОМПЛЕКС - МАДАН за първо тримесечие  2019г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 30.04.2019 г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.05.2019 г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 30.06.2019 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 г.

Изпълнение на бюджета на функция "Образование"  за второ тримесечие на 2019г. 

Изпълнение на бюджета на СПОРТЕН КОМПЛЕКС - МАДАН зъ първо тримесечие  2019г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.07.2019 г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.08.2019 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.12.2018 ГОДИНА ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ 754 ОТ 25.09.2019 Г. НА ОБС МАДАН

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 30.09.2019 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2019 Г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.10.2019 г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 30.11.2019 г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.12.2019 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА

БЮДЖЕТ 2020 НА ОБЩИНА МАДАН ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ №33 ОТ 31.01.2020г. НА ОБС МАДАН

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.01.2020 Г.

БЮДЖЕТ 2020 НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ СПОРТЕН КОМПЛЕКС ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ №33 НА ОБС МАДАН ОТ 31.01.2020 г. 

БЮДЖЕТ 2020 НА ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ №33 НА ОБС МАДАН ОТ 31.01.2020 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 29.02.2020 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.03.2020 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.04.2020 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.05.2020 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.06.2020 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 г.

Изпълнение на бюджета на функция "Образование"  за второ тримесечие на 2020г. 

Изпълнение на бюджета на СПОРТЕН КОМПЛЕКС - МАДАН за второ тримесечие  2020г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.07.2020 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.08.2020 г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2019г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.09.2020 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 г.

Изпълнение на бюджета на функция "Образование" за трето тримесечие на 2020 г.

Изпълнение на бюджета на СПОРТЕН КОМПЛЕКС - МАДАН за трето тримесечие на 2020 г.

Наименование Брой тегления
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.07.2022г 0 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.07.2022г"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.07.2022 г. 0 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.07.2022 г."
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА / ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ 2022/ -ОП СПОРТЕН КОМПЛЕКС 0 Изтегли документ с име "ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА / ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ 2022/ -ОП СПОРТЕН КОМПЛЕКС"
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА /ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ 2022/ - Ф-Я ОБРАЗОВАНИЕ 0 Изтегли документ с име "ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА /ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ 2022/ - Ф-Я ОБРАЗОВАНИЕ"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2022 г. 0 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2022 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.06.2022 г. 26 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.06.2022 г."
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 30.06.2022г 15 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 30.06.2022г"
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.05.2022г 65 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.05.2022г"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.05.2022 г. 72 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.05.2022 г."
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 30.04.2022г 199 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 30.04.2022г"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.04.2022 г. 174 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.04.2022 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2022 г. 176 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2022 г."
БЮДЖЕТ НА ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2022г. 169 Изтегли документ с име "БЮДЖЕТ НА ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2022г."
Първоначален план за Капиталови разходи за 2022г. 187 Изтегли документ с име "Първоначален план за Капиталови разходи за 2022г."
БЮДЖЕТ НА СПОРТЕН КОМПЛЕКС - МАДАН ЗА 2022 г. 157 Изтегли документ с име "БЮДЖЕТ НА СПОРТЕН КОМПЛЕКС - МАДАН ЗА 2022 г."
БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МАДАН 2022 г., ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ 421 ОТ 14.04.2022г. 208 Изтегли документ с име "БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МАДАН 2022 г., ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ 421 ОТ 14.04.2022г."
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.03.2022г 215 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.03.2022г"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.03.2022 г. 212 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.03.2022 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 28.02.2022 г. 245 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 28.02.2022 г."
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 28.02.2022г 232 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 28.02.2022г"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г. 319 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г. 236 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.01.2022 251 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.01.2022"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.12.2021 г. 260 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.12.2021 г."
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.12.2021г 259 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.12.2021г"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.11.2021 г. 304 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.11.2021 г."
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 30.11.2021г 412 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 30.11.2021г"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.10.2021 г. 313 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.10.2021 г."
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.10.2021г 334 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.10.2021г"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г. 377 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г."
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 30.09.2021г 409 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 30.09.2021г"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.09.2021 г. 317 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.09.2021 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г. 316 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г."
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.08.2021г 324 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.08.2021г"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.08.2021 г. 323 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.08.2021 г."
ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 314 ОТ 27.08.2021 Г. НА ОБС МАДАН 363 Изтегли документ с име "ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 314 ОТ 27.08.2021 Г. НА ОБС МАДАН"
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.07.2021г 397 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.07.2021г"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.07.2021 г. 462 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.07.2021 г."
ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2021 ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ОБЩИНА МАДАН 265 Изтегли документ с име "ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2021 ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ОБЩИНА МАДАН"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.06.2021 г. 466 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.06.2021 г."
БЮДЖЕТЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА МАДАН ЗА 2021 Г. 331 Изтегли документ с име "БЮДЖЕТЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА МАДАН ЗА 2021 Г."
ОТЧЕТ КЪМ 31.05.2021 ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ОБЩИНА МАДАН 563 Изтегли документ с име "ОТЧЕТ КЪМ 31.05.2021 ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ОБЩИНА МАДАН"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.05.2021 г. 540 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.05.2021 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.04.2021 г. 507 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.04.2021 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г. 606 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.03.2021 г. 644 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.03.2021 г."
БЮДЖЕТ ФУНКЦИЯ \"ОБРАЗОВАНИЕ\" ЗА 2021г. 1112 Изтегли документ с име "БЮДЖЕТ ФУНКЦИЯ \"ОБРАЗОВАНИЕ\" ЗА 2021г."
БЮДЖЕТ НА СПОРТЕН КОМПЛЕКС - МАДАН ЗА 2021г. 1027 Изтегли документ с име "БЮДЖЕТ НА СПОРТЕН КОМПЛЕКС - МАДАН ЗА 2021г."
БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МАДАН - 2021г., ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 215/26.02.2021г.. 1708 Изтегли документ с име "БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МАДАН - 2021г., ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 215/26.02.2021г.."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 28.02.2021г. 1505 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 28.02.2021г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2020 г. 1412 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2020 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.01.2021 г. 1782 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.01.2021 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.12.2020 г. 3140 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.12.2020 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.11.2020 г. 1828 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.11.2020 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.10.2020 г. 1965 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.10.2020 г."

Търсене