Местни данъци и такси

Дата на публикуване: 20.10.2017 10:03
 
 Определяне размера на местните данъци на територията на община Мадан. - Виж ТУК - Наредба № 8

Размер на (ставките) на местните данъци , определен от общинския съвет за 2021 г.

Видове данъци

Размер на ставката на данък

1. Размер (ставка) на данъка върху недвижимите имоти (ДНИ), определен от общинския съвет за 2021 г. (‰)*

 -имоти на ФЛ и ЮЛ с данъчна оценка до 1680 лв вкл.

0,00 (‰)

 - за ФЛ за жилищни имоти

2,00 (‰)

 - за ФЛ за нежилищни имоти

2,00 (‰)

 - за ЮЛ за жилищни имоти

2,00 (‰)

 - за ЮЛ за нежилищни имоти

2,00 (‰)

2. Размер (ставка) на данък при придобиване на имущество (%)

Данък при възмездно придобиване на имущество по възмезден начин(данък-сделки)

2,5 (%)

Данък при придобиване по давност на имущества

2,0 (%)

3. Размер (ставка kW) на данъка върху превозните средства, определен от общинския съвет за 2021 г. по чл. 55, ал. 1 от ЗМДТ (лв.)

 3.1 За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т.

3.2  За ремаркета на леки автомобили

 - За товарно ремарке за лек автомобил

5,00  лева

 - За къмпинг ремарке

10,00 лева

3.3 Мотопеди, мотоциклети и триколки

3.4 Автобуси

 - До 22 места, вкл. мястото на водача

50,00 лева

 - Над 22 места, вкл. мястото на водача

100,00 лева

3.5 За товарни автомобили

 - За товарни автомобили с технически допустима максимална масе над 3,5 тона, но не повече от 12 тона за всеки започнати 750 кг. товароносимост

10,00 лева

 - За седлови влекач и влекач за ремарке

3.6 За специализирани строителни машини

50,00 лева

3.7  За трактори

3.8 За други самоходни машини

25,00 лева

3.9  За моторни шейни и превозни средства от категория L7

50,00 лева

3.10  За товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 тона

 

3.11  За плавателни средства

 

3.12 За въздухоплавателни средства

 

4.  Размер на ставките за патентен данък

 5. Размер на ставките за Туристически данък

 

 - За Категория 1, 2 и 3 звезди

0,30 лв. за нощувка

 - За Категория 4 и 5 звезди

0,40 лв. за нощувка

 6. Размер на ставките за таксиметров превоз на пътници

300.00 лева

7. Размер на ставките за данък върху наследствата

 

 - За братя и сестри и техните деца

0,4 % за наследствен дял над 250000 лв.

 - Други

3,3  % за наследствен дял над 250000 лв.
БАНКОВА СМЕТКА И КОДОВЕ ЗА ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ


Интернешънъл Асет Банк АД

ИА-БАНК АД

IBAN: BG30 IABG 7491 8400 2347 00

 

Вид плащане

442100 / ДНИ/

442400 / ТБО/

442300 /МПС/

442500 /Придоб. д-к/

446500 / ГЛОБИ/

 


  1. Местни данъци и такси - Текуща страница

Търсене