Новини

01.12.2022
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-МАДАН И НЧ „ИВАН ВАЗОВ - 1999” ВИ  КАНЯТ НА    КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО      И ОФИЦИЛНО  ЗАПАЛВАНЕ СВЕТЛИНИТЕ НА КОЛЕДНАТА ЕЛХА                                                    на 12.12.2022 г. /понеделник/ от 17.00 часа   място: Градски площад                               ЗАПОВЯДАЙТЕ!  


29.11.2022
Зам.-кметът на община Мадан Явор Орлов награди участниците в общинския етап на Ученическите игри 2022/2023 г. Те получиха предметни награди и грамоти от името на кмета на общината. Тази година учениците премериха сили в състезанията по тенис на маса, шахмат и волейбол. В дисциплините футбол, баскетбол и хандбал СУ „Отец Паисий“ град Мадан ще представи общината...

24.11.2022
Проект "Грижа в дома в община Мадан" съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Рег. № BG05SFPR002-2.001-0027-C01 по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ На 23.11.2022 г. между Министерство на труда и социалната политика - Управляващия орган на Програма „Развитие на...

Обявления

21.11.2022
ОБЯВЛЕНИЕ на проект за План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2023 г. и Размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2023 г.             На основание...

18.11.2022
ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, ал.3  ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ     ОТНОСНО: Приемане на наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мадан.     На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативите актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за...

18.11.2022
Общинска администрация гр.Мадан съобщава, че  съгласно чл.8,ал.2 от Наредба №4 от 01.02.2021г. за прилагане на Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение,механизма на финансиране и отчетност, че на 24.11.2022г. от 800 часа ще се извърши залавяне на безстопанствени кучета на територията на...

10.11.2022
На основание чл. 62, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Наредба за планирането на социалните услуги ПРОЕКТ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА МАДАН ЗА 2023 ГОДИНА  На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок, за предложения и становища по проекта на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Мадан...