Новини
ПРОДЪЛЖАВА РАБОТАТА ПО МАЩАБНИЯ ПРОЕКТ, СВЪРЗАН С ИЗГРАЖДАНЕТО И ПОДМЯНАТА НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В ШЕСТ НАСЕЛЕНИ МЕСТА.
06.07.2020
Продължава работата по мащабния проект, свързан с изграждането и подмяната на водопроводна мрежа с обща дължина 20 757,50 линейни метра, обхващащ шест населени места.Преди дни...

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ПО ПОВОД ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА МВР
05.07.2020
Уважаеми служители в структурите на МВР, Позволете ми да изкажа своето уважение към Вашия труд и да Ви поздравя по повод 5 юли – професионалния празник...

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ПО ПОВОД 70-ГОДИШНИНАТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ГОРУБСО
01.07.2020
Сърдечно поздравявам всички  свързани с  рудодобива в нашата община по повод 70-годишнината от създаването и дейността на минното предприятие "ГОРУБСО"! В периода от основаването на 01.07....

„НАРКОТИЦИТЕ – ПЪТ ЗА НИКЪДЕ!”
26.06.2020
По повод  Международния ден за борба с наркоманиите,  Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни -  гр.Мадан проведе  конкурс за компютърна...

РАЗЛИЧНО, ВЪЛНУВАЩО И ТЪРЖЕСТВЕНО МАДАНСКИТЕ УЧИЛИЩА ИЗПРАТИХА ВИПУСК’ 2020. ЗА ОСМА ПОРЕДНА ГОДИНА КМЕТЪТ ЩЕ ЗАПЛАТИ ПЪРВИТЕ СТУДЕНТСКИ ТАКСИ НА ТРИМАТА ПЪРВЕНЦИ
26.06.2020
С радостни възгласи и много вълнение протекоха тържествените изпращания на абитуриентите в Мадан. Тази година заради пандемията от COVID-19 изпращанията се провеждат по-късно, а не...

Обявления
ОБЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26, АЛ.3 И АЛ.4 ВР. ЧЛ. 28 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ /ЗНА/
06.07.2020
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.26, ал.3 и ал.4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/,   ОБЩИНА МАДАН УВЕДОМЯВА,   всички заинтересовани лица и организации, че в 30 /тридесет/...

СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТЕВН ПЛАН НА ОБЩИНА МАДАН
01.07.2020
Пълният текст на становището може да видите ТУК

О Б Я В А
23.06.2020
        На  основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за ОВОС, ОбА град Мадан уведомява жителите на общината,  че всеки работен ден от 8:00 часа до...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №12 ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, СТОПАНИСВАНЕ И КОНТРОЛ НА КУЧЕТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН
11.06.2020
На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативите актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел...

ОБЯВА
05.06.2020
                На  основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за ОВОС, ОбА град Мадан уведомява жителите на общината,  че всеки работен ден от 8:00 часа...

Търсене