Телефонен указател

Дата на публикуване: 20.10.2017 13:50
Община Мадан
Адрес: 4900 Мадан ул. "Обединение" 14

T.: 0308/9-82-20

Ф.: 0308/9-82-77 ;9-80-28

madanoba@gmail.com
 

 

Име и фамилия   Длъжност Телефон Е-поща
Община Мадан   Администрация 030898220 madanoba@gmail.com
Фахри  Молайсенов   Кмет 030898060 madanoba@gmail.com
Явор Орлов   Заместник-кмет 030898220 madanoba@gmail.com
Бисер  Минчев   Секретар 030898220 madanoba@gmail.com
Бехчет Сираков   Председател на ОбС 030898204 predsedatel@obs.madan.bg
Огнян  Василев   Директор дирекция 030898220 madanoba@gmail.com
Хасан Мехмедалиев   Началник отдел 030898220 madanoba@gmail.com
Елена  Узунова   Връзки с обществеността 0893343728 madanpress@abv.bg
инж.Мартин Моллов   Директор Дирекция "Специализирана администрация" 030898220 madanoba@gmail.com

Кристална зала "Родопски кристал"

    0308/98220; 0894393896  

Търсене