Мадан в медиите


21.09.2023
Агенция по заетостта   Дирекция “Бюро по труда”- МАДАН.   Уведомява безработните лица от общините Мадан, че към 20 септември 2023г. разполага с финансови средства за сключване на договори за стимулиране на предприемачеството по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:   Мерки за безработни лица /по реда и условията на ЗНЗ и ППЗНЗ/ Средства в лв. Двугодишен план за обучение, провеждано от ДП БГЦПО   -  Обучение на безработни лица в клоновете на...

21.09.2023
  Агенция по заетостта   Дирекция “Бюро по труда”- МАДАН   Уведомява работодателите от общините Мадан, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение и обучение на възрастни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. септември 2023г., както следва:   Раздел I. Мерки за обучение и заетост:/кандидатства се в периода 20 – 29 септември, вкл./   1. Мерки за насърчаване...

20.09.2023
Общинска администрация – Мадан и НЧ „Н.Й.Вапцаров-1997“ с. Средногорци организираха конкурс на тема „Родопски сувенири“, в който взеха участие децата от кръжок „Сръчни ръце“ към читалището. Самодейците изработиха от еко и природни материали уникални произведения на приложното изкуство. Участниците получиха предметни награди и грамоти от името на кмета на община Мадан инж. Фахри Молайсенов: 1. Емина Юсенагова 2. Аида Чиева 3. Айя Ушева Поощрителни награди:...

19.09.2023
Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД ГРАО) към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. за всички избиратели български граждани.   Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция през Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/     Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни...

18.09.2023
Във връзка с Конкурс на тема: „Моята територия „Кичика” – Мадан – Рудозем“, проведен в изпълнение на проект: “Проучване и популяризиране на местната идентичност на територията на МИГ „Кичика” – Мадан – Рудозем и въвеждане на иновации за устойчиво развитие“, финансиран по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), инж....

15.09.2023
На дългоочаквания 15 септември училищният звънец събра всички 855 възпитаници на училища на територията на община Мадан, повеждайки ги по пътя на знанието и науката. Ученици, учители и родители с много усмивки, вълнение и грейнали от радост лица посрещнаха новата учебна година. Тържество в СУ „Отец Паисий” започна с музикалната програма, включваща изпълнения на весели песни и танци. Приветственo словo към учители, ученици и родители отправи зам.-...

Търсене