Новини

24.05.2023
Изпращането на абитуриентите в Мадан отново изпълни централния площад. Тръпнещи в очакване, родители, роднини, близки и приятели приветстваха младежите, пременени за следващата стъпка в живота си. Сълзи на радост блестяха в очите на всички с пожелание за светли дни и успехи. Зрелостниците на двете училища в Мадан бяха посрещнати от кмета на общината Фахри Молайсенов...

19.05.2023
Днес беше открита нова площадка, наречена „Младежко пространство“ в Мадан. Площадката е изградена в партньорство между Община Мадан и Областния съвет на БЧК – Смолян, получил финансиране от Международната Федерация на Червения кръст и Червения полумесец по проект „Space to create“ за идеята на Българския младежки червен кръст за изграждане на младежки пространства в шест...


Обявления

29.05.2023
Настоящите правила за ползване на пасищата и мерите на територията на Община Мадан са изготвени на основание чл. 37о, ал. 1 т. 2 от ЗСПЗЗ и съдържат:   Перспективен експлоатационен план за паша. Частите от мерите и пасищата, предназначени за общо и за индивидуално ползване, и тяхното разграничаване. Частите от мерите и пасищата, предназначени предимно за косене. Прокарите за селскостопански...


29.05.2023
ДО   ЕМИЛИЯ ВЕНКОВА ВЕЛИНОВА (наследник на Ариф Ахмедов Бекяров) Община Мадан, с.Средногорци, ул.“Малина“ №4   ФИДАНКА ФИДАНОВА ТЕРЗИЕВА (наследник на Ариф Ахмедов Бекяров) Община Мадан, с.Букова поляна   ФИДАН ФИДАНОВА БЕКЯРОВ (наследник на Ариф Ахмедов Бекяров) Община Мадан, гр.Мадан, ул.“Родопи“ №2, вх.Б, ет.3, ап.14   ФЕЙЗИ РАШИДОВ ДЖАРОВ (наследник на Ариф Хасанов Адилов) Община Мадан, с.Букова поляна   ШЕФКИЯ РЕШИДОВА СОФТОВА (наследник на Ариф Хасанов Адилов) Община Мадан, с.Букова поляна   АЗИМ САЛИХОВ ЧОЛАКОВ (наследник на...