Новини

17.09.2021
Единственият просъществувал хоспис в Смолянска област е открит през 2004 г. по програма ФАР. През септември 2008 година, когато приключва финансирането му по проекта, ОбС и Общинската администрация в Мадан са поставени пред дилемата, дали да закрият тази социална придобивка, или да се издържа от оскъдния бюджет на общината и от малкото пари-внос от всеки...

15.09.2021
С много трепет, вълнение и артистични програми стартира новата учебна година в седемте училища в община Мадан. Учебните заведения отвориха празнично врати, за да посрещнат малките и големи ученици, учителите и родители, които с вълнение и благопожелание за добро начало изпращат своите деца и внуци. Тази година 950 ученици прекрачиха училищния праг. От тях за...

15.09.2021
Уважаеми директори на учебни заведения, учители, възпитатели и педагогически специалисти, дейци на образованието, Скъпи ученици, уважаеми родители, за мен е чест и привилегия да отправя към Вас своите най-сърдечни поздравления по повод откриването на Новата 2021 - 2022 учебна година! Мили деца, днес училищният звънец ви събира отново заедно в клас. Някои за първи път ще седнат на училищния...

13.09.2021
Зa девета поредна година ĸмeтът нa oбщинa Maдaн Фaxpи Moлaйceнoв c лични cpeдcтвa зaплaти пъpвитe ceмecтpиaлни тaĸcи нa пъpвeнцитe oт Bипycĸ’ 2021 нa cpeднитe yчилищa в гpaдa. Πpeвъpнaл ce в тpaдиция, личният жecт нa градоначалника днec зapaдвa 19-тe пopeд пъpвeнци, oт нaчaлoтo нa инициaтивaтa, ĸoитo пpoдължaвaт дa въpвят пo пътя нa знaниeтo и нayĸaтa. С най-висок...

Обявления

14.09.2021
На  основание чл.39, ал.2, от Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, ОбА град Мадан уведомява жителите на общината,  че е изработен Проект за санитарно-охранителна зона...19.08.2021
Община Мадан, на основание  чл.18а, ал.10 от АПК съобщава, че във връзка с постъпило заявление вх.№9600-1318/28.05.2021г. от Елеонора Емилова Маджарова и приложено геодезично заснемане, е издадена Заповед № К-16 от 29.07.2021г. на Кмета на община Мадан, с която е одобрен  проект за изменение на плана на с. Боровина, като от част от имот  пл.№ 205...