Новини

17.05.2022
В ролята на общински съветници влязоха днес 23 третокласници от СУ „Отец Паисий“-град Мадан. В сесиината зала, където заседават общинските съветници те проведоха своя сесия, като в дневния й ред включиха 3 точки за разглеждане. Децата, заедно с техните учители и зам.-директора на училището г-жа Мирела Кукова бяха посрещнати от кмета на община Мадан Фахри Молайсенов,...

13.05.2022
Агенция по заетостта   Дирекция “Бюро по труда”- Мадан   Уведомява работодателите от общините Мадан, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение и обучение на възрастни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) към 12.05.2022 г., както следва:   Раздел I. Мерки по реда и условията на ЗНЗ...

09.05.2022
Агенция по заетостта   Дирекция “Бюро по труда”- Мадан.   Уведомява безработните лица от общините Мадан, че към май 2022 г. разполага с финансови средства за сключване на договори за стимулиране на мобилността и/или предприемачеството по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва: Мерки за безработни лица /по реда и условията на ЗНЗ и ППЗНЗ/ Средства в...

09.05.2022
Агенция по заетостта   Дирекция “Бюро по труда”- Мадан   Уведомява работодателите от общините Мадан, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение и обучение на възрастни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. май 2022 г., както следва:   Раздел I. Мерки по реда и условията...

Обявления

09.05.2022
Общинска администрация-гр.Мадан, община Мадан, област Смолян СЪОБЩАВА, че е издадена Заповед К-16 от 09.05.2022г. за одобряване на  Проект за  изменение на частичен кадастрален план за имот с   пл.№5-съществуващ път, захранващ жилищни сгради в строителните граници на с.Печинска, община Мадан, област Смолян, съгласно представеното геодезическо заснемане. Имот  пл.№5-съществуващ път е с установени граници, както следва:изток-земеделски имоти на...


29.04.2022
На основание Методическите указания за разработване на общински /регионални програми за управление на отпадъците, издадени със Заповед № РД-883/23.09.2021 г. на Министъра на околната среда и водите, Община Мадан осигурява обществен достъп до изготвения проект на Програма за управление на отпадъците на община Мадан за периода 2022-2028 г., с цел да се проведат консултации със...