Новини

16.02.2024
Турнир по шахмат се проведе в с. Лещак. Организатори на спортното събитие са Общинска администрация – Мадан и НЧ „Младост-2008“ с. Лещак. Целта на проявата е популяризиране на шахматната игра сред децата и младежите, както и повишаване майсторството на вече активно практикуващите този спорт. Класиране:1. Мериам Вълнева2. Емир Вълнев3. Ниса Яшарова Ясмина Кръпчева – поощрителна...

06.02.2024
Община Мадан уведомява,че във връзка с промяна на чл.111 от Закона за горите, физическите лица, желаещи да закупят добита дървесина от склад или добита дървесина на корен за лична употреба, подават заявление до Кмета на съответното населено място, където им е постоянния или настоящ адрес на територията на Община Мадан. Срокът за подаване на заявления е...


26.01.2024
ПРОЕКТ "УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В ОБЩИНА МАДАН" Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Рег. № BG05SFPR002-2.002-0129-C01, съфианнасиран от Европейски социален фонд плюс Процедура чрез директно предоставяне BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 На 25.01.2023 г. по проект  BG05SFPR002-2.002-0129 „Укрепване на общинския капацитет в Община Мадан” се проведе трета супервизия за...

Обявления

15.02.2024
Общинска администрация гр.Мадан съобщава, че  съгласно чл.8,ал.2 от Наредба №4 от 01.02.2021г. за прилагане на Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение,механизма на финансиране и отчетност, че на 19.02.2024г. от 800 часа ще се извърши залавяне на безстопанствени кучета на територията на...


08.02.2024
         Община Мадан уведомява,че във връзка с промяна на чл.111 от Закона за горите, физическите лица, желаещи да закупят добита дървесина от склад или добита дървесина на корен за лична употреба, подават заявление до Кмета на съответното населено място, където им е постоянния или настоящ адрес на територията на Община Мадан. Срока за подаване на заявления...

06.02.2024
          На  основание чл. 95, ал. 1 от  ЗООС, ОбА град Мадан уведомява жителите на общината,  че има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:   Промяна в параметрите, при които е издадено комплексно разрешително на “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Мадан, Златоград и Неделино”, гр. Мадан, № 190-Н1/2009 г.