Новини

22.01.2021
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ОБЩИНИТЕ МАДАН И РУДОЗЕМ  ПОКАНА   за участие в информационни срещи за представяне, обсъждане и съгласуване с местната общност на проектно предложение:                 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза   К А Н И   всички заинтересовани страни за участие в поредица информационни срещи за представяне,...

21.01.2021
По случай празника на родилната помощ "АГ отделението" в МБАЛ „Проф. Д-р К.Чилов“ град Мадан получи традиционните за празника подаръци от кмета на общината Фахри Молайсенов. Taĸa в пoчит ĸъм бългapcĸитe oбичaи бe изpaзeнa блaгoдapнocт и oбич ĸъм xopaтa, ĸoитo пoмaгaт нa бял cвят дa ce пoяви нoвият живoт. Бабинден е един от големите народни женски празници,...

21.01.2021
Във връзка със забрана на пашата на селскостопански животни, регламентирана в чл.124 от Закона за горите, на основание чл.125, ал.1 от Закона за горите и чл.44, ал.2 от ЗМСМА, кметът на община Мадан издаде заповед, с която се забранява пашата на селскостопански животни в някои от горските територии в населенети места от общината.Списъкът може да видите в...

21.01.2021
Уважаеми гинеколози и акушери, Скъпи майки и баби, Радостен съм да Ви поздравя с един от най- красивите празници в традиционния ни празничен календар – Денят на родилната помощ, наричан още Бабинден! Отбелязването му е прекрасна традиция, посветена на най-щастливото събитие в живота на всяка майка, на всяко семейство. Ден, пълен със смисъл и живот! Пожелавам Ви да...

Обявления

20.01.2021
На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативите актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, уведомявам всички заинтересовани лица, че в срок от 30 дни, се приемат предложения и становища относно така изготвения проект за изменение...

20.01.2021
На  основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за ОВОС, ОбА град Мадан уведомява жителите на общината,  че всеки работен ден от 8:00 часа до 17:00  часа  в  стая 215 на  ОбА  гр. Мадан,  могат да се запознаят с Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието на околната среда  за инвестиционно предложение:...

19.01.2021
На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативите актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, уведомявам всички заинтересовани лица, че в 14 /четиридесет/ дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на Община Мадан,...