Новини

29.06.2022
Общинска администрация – Мадан и НЧ „Братан Шукеров-1953“ с.Върбина организираха кулинарен конкурс „Родопски изкушения“ за приготвяне на традиционни ястия от кухнята на баба. На фона на Обществената колекция „Историята и културата на с. Върбина“ беше представено кулинарното наследство от миналото, както и неговия съвременен прочит. Участниците получиха за своите кулинарни изкушения предметни награди и грамоти от...

28.06.2022
Европейският корпус за солидарност обединява младите хора с идеята да се изгради едно по-приобщаващо общество, като подкрепя хората в затруднено положение и възрастните хора. Той предлага на младите хора, които искат да помагат, да се учат и да се развиват, възможност да придобият вдъхновяващ и изпълнен с отговорност опит. Изпълнявайки основният ни човешки дълг – грижа...

23.06.2022
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“       Кметът на община Мадан подписа споразумение с Агенция за социално подпомагане за удължаване срока на Договор BG05FMOP001-5.001-0107-C05 по проект „3-1-Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Мадан“...

23.06.2022
Общинска администрация – Мадан и НЧ „Родолюбец-1965” организираха турнир по тенис на маса, в който взеха участие учениците от ОУ „Васил Левски” с. Боровина. Децата от начален и прогимназиален етап показаха много добри спортни умения, чудесно настроение и желание за победа в този любим за тях спорт. В челната тройка се класираха: Ясен Карамфилов Симона Бозова Мартин Мехмедов  Участниците...

Обявления

04.07.2022
На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за ОВОС, ОбА град Мадан уведомява жителите на общината, че всеки работен ден от 8:00 часа до 17:00 часа в стая 215 на ОбА гр. Мадан, могат да се запознаят с Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието на околната среда за инвестиционно предложение:...

21.06.2022
На основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Мадан обявява на заинтересованите лица и общественост, че „ЗИБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД има следното инвестиционно намерение: „Предприятие за преработка на бели и червени меса, магазин за хранителни стоки, ресторант...

20.06.2022
Общинска администрация гр.Мадан съобщава, че  съгласно чл.8,ал.2 от Наредба №4 от 01.02.2021г. за прилагане на Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение,механизма на финансиране и отчетност, че на 23.06.2022г. от 800 часа ще се извърши залавяне на безстопанствени кучета на територията на...

16.06.2022
ОБЯВЛЕНИЕ   На основание чл.91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 8, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед №168/16.06.2022г. на кмета на община Мадан   ОБЯВЯВА:   КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА МУЗЕЙ ПО МИННО ДЕЛО И РУДОДОБИВ   Място на работа:...