ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ
19.03.2024
  О Б Я В Л Е Н И Е    ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, ал.3  ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ     ОТНОСНО: Приемане на наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мадан.     На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативите актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му...


05.03.2024
ДО БЕНКО ДОНЧЕВ ТЕРЗИЕВ (наследник на Феим Хамдиев Садъков) Община Мадан, гр.Мадан, ул.“Обединение“ №58, ет.2, ап.3   ЛЮБОМИР ДОНЧЕВ ТЕРЗИЕВ (наследник на Феим Хамдиев Садъков) Община Смолян, гр.Смолян, ул.“Соколица“ №59, вх.А, ет.5, ап.15   МИТКО СЪБЕВ ТЕРЗИЕВ гр.Мадан, ул.”Паисий Хилендарски” №14   МИРОСЛАВ СЕРГЕЕВ ТЕРЗИЕВ Община Смолян, гр.Смолян, ул.“Перелик“ №12, вх.А, ет.4, ап.11   САДИФЕ СЕЛИМЕХМЕДОВА САДЪКОВА Община Мадан, с.Вехтино                     Приложено, изпращаме Ви копие от Заповед №К-6/01.02.2024 г. на Кмета на община Мадан, за одобряване на проект за изменение плана...


Търсене