ДОБРОВОЛЦИТЕ В ПОМОЩ НА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ НАВОДНЕНИЯТА В ОБЩИНА КАРЛОВО

Дата на публикуване: 27.09.2022 16:14Доброволците по проект №2022-1-BG01-ESC51-VTJ-000080640 „Unlimited solidarity 22„ продължават дейностите, като последните две седмици се включиха в следните съвместни инициативи:
Заедно с НЧ „Иван Вазов 1999“ , Община Мадан, БЧК – Мадан и „ГОРУБСО-МАДАН“ АД, в града събраха помощи за пострадалите от наводненията в Община Карлово. Събраните средства бяха преведени по банковата сметка на с.Богдан, а хранителните продукти, одеялата, водата и другите помощи бяха закарани на място с транспорт на „ГОРУБСО- МАДАН“ АД. Доброволците се включиха също в товаренето на събраните помощи.
Доброволците участваха и в инициативата на bTV Media Group и Община Мадан - „Да изчистим България заедно“.Част от доброволците почистиха пътя до връх Печинско, на границита с община Златоград и всички чешми по пътя, като навсякъде бяха поставени табели „Пазете чистота“.Този документ е съставен във връзка с изпълнение на проект
№2022-1-BG01-ESC51-VTJ-000080640 „ Unlimited solidarity 22„
Отговорността за тази публикация се носи от фондация „Животът е хубав“ – гр.Мадан и не отразява официалното становище на ЕС и ЕКС.

ГалерияТърсене