ДОБРОВОЛЦИ ПО ПРОЕКТ „ UNLIMITED SOLIDARITY 22 „, ОТНОВО ЩЕ ПОКАЗВАТ ДОБРИЯ ПРИМЕР

Дата на публикуване: 11.08.2022 11:39
На 08.08.2022 г. пристигнаха в град Мадан, доброволците по проект  №2022-1-BG01-ESC51-VTJ-000080640  „ Unlimited solidarity 22 „   Проектът се реализира с финансовата подкрепа на

Програма  Европейски корпус за солидарност. 

Проектът  представлява  доброволческа служба на младежи от Република Турция и  Република България, които ще живеят и работят в Община Мадан, в продължение на два месеца, като приоритетните области  по, които ще работят са: „Дейности свързани с подготовката на доброволците за действия при бедствия, аварии и катастрофи и здравна профилактика при пандемии, в частност помощ на семейства пострадали от КОВИД-19” и „Дейности свързани с опазване на околната среда, устойчиво развитие и действия в областта на климата, подобряване на жизнената среда и създаване на по-добри условия на живот” .

На работна среща доброволците бяха запознати подробно с програмата на дейностите, беше съставен план за действие и бяха разпределени задачите на екипа. Към проекта са включени младежи с по-малко възможности, които с помощта на своите асистенти ще преодолеят различията и активно ще участват във всички възможни дейности. По предложение на доброволците и местните институции ще продължим да надграждаме дейностите предвидени в проекта:

1.Подобряване на жизнената среда в малките населена места чрез: почистване, облагородяване на местата за отдих, спорт и детски игри;

2.Прилагане на добри европейски  „зелени“ практики по опазване на околната и природна среда – засаждане на дървета, затревяване на неизползваеми до момента площи и превръщането им в места за отдих и спорт, почистване от битови отпадъци обществени места, опазване от замърсявания на водите.
3. Ще бъдат изготвени брошури с призив към обществото за разделно събиране на отпадъци, рециклиране, пестене на водата и електроенергията; да намалим ползването на колите, като пътуваме с градски транспорт или ходим пеша, това са част от екосъобразните практики, с които всички да допринасят за опазването на природата. Да се стремим да намалим ползването на найлоновите торбички. Всеки да се старае и в дома си да прилага екосъобразни практики – например: събиране на дъждовна вода и използването й за напояване. На пръв поглед дребни неща, които ще допринесат много за подобряване екологичното състояние на населените места; поставяне на табели с надписи за опазване на околната среда, там където е необходимо в града и малки населени места;

4.Привличане на ученици, студенти, млади хора и местно население за включване в доброволчески дейности с екологична насоченост и опазване на околната среда. 

5.Подготовка на прес-съобщения за публична кампания с оповестяване на предстоящите дейности, в интернет пространството с теми свързани с повишаване на осведомеността относно околната среда и дейностите по проекта;

6.Осигуряване на устойчивост на дейностите с цел, възможност за промени в поведението за индивидуалните предпочитания, потребителските навици и начин на живот, чрез подготовка и раздаване на брошури и разяснителни кампании;

8.Представяне пред широката общественост по креативен начин популяризирането на „зелени“ практики и насърчаване на екологично устойчиво и отговорно поведение, сред участниците, организациите и местното население. Изготвяне и попълване  на "Табло на успеха";

Другото направление, по което ще работят доброволците са:

1.Дейности свързани с подготовка на пакети за подпомагане на хора в карантина и индивидуални услуги за доставка на продукти, храна и лекарства до прага на дома на възрастни хора и семейства засегнати от Ковид-19;

2.Привличане на ученици, студенти, млади хора и местно население за включване в доброволчески дейности за справяне с бедствия аварии, катастрофи и пандемии;

3.Представяне пред широката общественост по креативен начин популяризирането на мерки, за предотвратяване и адекватно поведение на населението при бедствия, аварии, катастрофи и пандемии. Насърчаване на отговорно поведение, при тези ситуации сред участниците, организациите, местното население и отговорните институции;

4.Популяризиране на предстоящите дейности във фейс-групата на проекта и на страницата на Община Мадан; Оповестяване за предстоящите събития;

5.Организиране и популяризиране съвместно с доброволците, инициативата Unlimited solidarity 22„ която да допринесе за популяризирането на Община Мадан, като включи в програмата  и представители на местната младеж.

6.Работният екип ще предостави информационни материали за изпълнението на проекта, както и информация за постигнатите резултати след края на проекта към отчета на Общинска администрация в отдел „Култура” – Младежки дейности” и „Доброволчески инициативи”.

7.При дейностите за популяризиране на проекта, ще се упоменава изрично  Европейския Корпус за Солидарност, Центъра за развие на човешките ресурси, финансирането на проекта и съдействието на Община Мадан.

8.Работният екип по проекта ще рекламира в социалните мрежи, чрез доброволческите дейности,  възможностите по програма Европейски корпус за солидарност  и начина за включване на младежи, като доброволци и в проекти за солидарност.

Още в първият ден от дейностите доброволците почистиха игрището пред кметството и детската площадка на с.Бориново. Игрището ще бъде затревено и ще се ползва от младежите и децата на селото за спортни дейности и отдих.

 

Този документ е съставен във връзка с изпълнение на проект
№2022-1-BG01-ESC51-VTJ-000080640  „ Unlimited solidarity 22„
Отговорността за тази публикация се носи от фондация „Животът е хубав“ – гр.Мадан и не отразява официалното становище на ЕС и ЕКС.

 

 

 

 

 

ГалерияТърсене