Мадан в медиите
БЕЗПЛАТЕН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС ЗА ГРАЖДАНИ И ФИРМИ ЗА МЕСЕЦ
26.03.2020

Държавна агенция „Електронно управление“ уведомява  гражданите и бизнеса, че имат възможност да заявяват  административни услуги без да е необходимо да посещават на място съответната администрация,  чрез Единния портал  - www.egov.bg –  моето пространство.  

 

Достъпът се извършва чрез  квалифициран електронен подпис (КЕП) издаден върху физически носител,  облачен, мобилен КЕП или персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Националния осигурителен институт.

 

Продиктувана от епидемията корона вирус, гражданите и бизнеса ще могат да получат от „Борика“ АД и „Евротръст Технолъджис“ АД безплатен облачен или мобилен КЕП, с който за период от един месец да подписват безплатно заявленията за електронни административни услуги. Подписването   може да се извършва в платформите на тези дружества - https://my.b-trust.bg и https://portal.evrotrust.com, а с КЕП на физически носител  по стандартната процедура.

 

Останете си вкъщи, бъдете дигитални. Заявявайте административни услуги електронно.

 

♦  За връзка с Помощния контактен център на ДАЕУ използвайте в работно време от 9:00 до 18:00 и извън работно време от 18:00 до 22:00 телефони:  02 949 2388, 02 949 2392;

 

♦ За връзка с Евротръст: +359 2 448 58 58; 

 

♦ За връзка с Борика: 0700 199 10 или *9910.

 

 

Търсене