Мадан в медиите
ВРЕМЕННО СЕ СПИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НЯКОИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ
27.03.2020
Със Заповед на кмета на община Мадан, временно се преустановява изпълнението на автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортна схема от квотата на Община Мадан, до второ нареждане, както следва:

Мадан – Бориева – Мадан – 10.00 ; 14:35  /остават в 7.00 и 17.30/

Мадан – Яновска – Мадан – 10.00, 12.00 и 14.35  /остават в 07.00 и 17.30/

Мадан – Яновска – Бориева – Мадан  - 07.00; 13.00; 17.30 (Празнично разписание)

Мадан - Уручевска –Мадан – 12.40 /остава в 17.20/

Мадан – Рудозем – Мадан – 06.40, 07.30, 09.30, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.10

Мадан – Устово – Мадан – 06.50, 09.50, 12.00, 15.00,09.00, 11.00, 13.20, 16.00

Мадан – София – Мадан – 06.30

Мадан–Пловдив –Мадан – 10.10, 07.10

!!! Временно се променя часът на тръгване по линия Мадан-Яновска-Бориева-Мадан от 15.50 на 14.30


Останалите линии посока селата: Върбина, Шаренска, Лещак, Цирка, Бориново, Арпаджик, Чурка, Боровина, Равнил и Горни махали се изпълняват без промяна в часовете!


Обхватът на мерките  може да бъде променен в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

 

Вижте: Заповед №РД- 112/ 25.03.2020г. и Заповед №РД-113/27.03.2020г. 
Търсене