Кметства

 

Кметове /

кметски наместници

Населено място

Телефон за връзка

1

Светлан Младенов - КМЕТ

Средногорци, Рустан

0895 46 66 22

03032 / 23-12
2

Митко Радичев - КМЕТ  

Боровина

0878 35 85 51

03035 / 22-46

3

Ахмед Ахмедов - КМЕТ

Букова поляна

0895 46 66 08

03050/22-80

4

Атанас Kарамитев - КМЕТ

Върбина

0894490694

03035 / 21-24

5

Юлия Кисьова - КМЕТ

Леска

0895 46 66 07

03035 / 22-71

6

Адем Молайсенов - КМЕТ

Митовска, Високите, Вранинци, Арпаджик

0895 46 66 05

7

Красимир Косев - КМЕТ

Мъглища

0895 46 66 11

8

Енвер Панжилов - КМЕТ

Равнища

0892 25 40 29

9

Марияна Атанасова- КМЕТ

Буково

0896688113

10

 Хайри Османов - КМЕТ

Тънкото, Равно нивище, Въргов дол

0895 46 66 12

11

Бисер Емилов -КМЕТ

Галище, Уручевска

0888 29 85 86

12

Руфат Фелети -КМЕТ

Бориново, Печинско, Петров дол

0895 46 66 09

13

Реджеп Ахмед – КМ.НАМЕСТНИК

Върба, Крайна

0895 46 66 02

14

Ахмед Ефендиев  - КМЕТ

Вехтино, Дирало

0896 68 81 02

15

Рамиз Касабов –- КМЕТ

Купен, Миле, Касаб, Гарабина, Дишлийци

0893 40 62 75

16

Марина Порязова- КМЕТ

Лещак, Борика, Долие

0897 08 88 07

17

Мехмед Куртинов - КМЕТ

Равнил

0893 63 04 79

18

Зеки Мейзински- КМЕТ

Студена

0894 56 43 20

19

Рукие Кабадалиева- КМЕТ

Ловци, Чурка

0893 60 15 63

20

Фаик Зотев – КМЕТ

Цирка

0895 46 66 04

21

Медиха Мекова - КМЕТ

Шаренска

0893 49 16 05

22

Хайри Местанов – КМ. НАМЕСТНИК

Квартали

0893 62 73 86

 

Търсене