ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ

СПИСЪК – КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ: „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ” В ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА – ГР. МАДАН (ЦППУСВОДС - МАДАН)
18.04.2018
КОМИСИЯTA, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД 124/30.03.2018 ГОДИНА ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ  В ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА - ГР. МАДАН (ЦППУСВОДС - МАДАН) СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕ НА I И II ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТ „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”, КЛАСИРА КАНДИДАТИТЕ В СЛЕДНИЯ РЕД:     кандидат за персонал име, презиме, фамилия бр. точки от 1-ви и 2-ри етап 1 Фейме Адемова Козарева 15 2 Емине Ахмедова Аюбова 15,33 3 Сабин Адамов Айренски 15,33 4 Емине Ресимова Айренска 14,66 5 Лютка Асенова Кисьова 14,33 6 Румяна Данчева Асенова 14 7 Зекия Мехмедова Бозова 13,66 8 Кебиря Шукриева Зотева 13,33 9 Мемине Байремова Бекрийска 13 10 Мария Йорданова Дичева 12,66 11 Неврие Хариева Емирска 12,33 12 Захаринка Радославова Семерджиева 12 13 Ахмед Ресимов Бучев 11,66 14 Мирена Росенова Зотева 11,33 15 Роза Стефанова Малеева 11 16 Фатма Шукриева Кюрюлева 10,66   Трудово правоотношение възниква с...

СПИСЪК – КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГА В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА – “ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”
18.04.2018
КОМИСИЯTA, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД-123/30.03.2018 ГОДИНА ЗА ПОДБОР НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГИ В ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА - ГР.МАДАН (ЦППУСВОДС - МАДАН),  КЛАСИРА КАНДИДАТИТЕ В СЛЕДНИЯ РЕД:   № Вх. № Име, презиме, фамилия Бр.точки 1 9400452/ 03.04.18 г. Рамзи Фахриев Аюбов 245 2 9400-480/ 10.04.18г. Фейме Шефкетова Айренска 185 3 9400-416/ 02.04.18 г. Адем Раифов Козарев 174 4 9400-435/ 02.04.18 г. Салимехмед Мустафов Бекрийски 173 5 9400-416/ 02.04.18 г. Зейди Кешифов Айренски 160 6 9400-430/ 02.04.18 г. Хайрия Ресимова Чоджукова 148 7 9400-468/ 04.04.18 г. Гюлсюме Мехмедова Джилянова 146 8 9400-440/ 03.04.18 г. Расиме Хасанова Кисьова 145 9 9400-442/ 03.04.18 г. Бехия Кешифова Хасанова 140 10 9400-450/ 03.04.18 г. Незифе  Ахмедова Емирева 135 11 9400-471/ 04.04.18 г. Фатме Арифова Джарова 128 12 9400-459/ 03.04.18 г. Кемил Мустафа Семерджи 125 13 9400-444/ 03.04.18 г. Рукия Кадирова Бучева 120 14 9400-436/ 02.04.18 г. Расиме Асанова Бекрийска 112 15 9400-446/ 03.04.18 г. Сабрия Ресимова Кехайова 102 16 9400-448/ 03.04.18г. Юсеин Хасанов Кехайов 96 17 9400-464/ 04.04.18 г. Лейле Мехмедова Ашкова 75   Договор за предоставяне на социална услуга в общността и в...

ОБЩИНА МАДАН ОРГАНИЗИРА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ ПО АВТОБУСНА ЛИНИЯ УСТОВО-ЗЛАТОГРАД
17.04.2018
Във връзка със заявен интерес  от Община Златоград,   да бъде инициирана промяна на маршрутно разписание по автобусна линия Устово-Златоград /част от областна транспортна схема/  с  час на тръгване от Устово 12:40ч., Община Мадан организира обществено обсъждане , което  ще се проведе на 25.04.2018г. /сряда/ от 17:00 часа в сградата на Общинска Администрация- Мадан, етаж IV, зала 401. ЗАПОВЯДАЙТЕ !  

Заповед на ОПУ-Смолян относно въвеждане на временна организация за безопасност на движение при определяне на нови обходни маршрути на Републикански път II- 86 Смолян- Средногорци, във връзка с активиране на свлачищно-срутишни процеси при км.109+450
17.04.2018
Заповедта виж ТУК

ОБЯВЛЕНИЕ
16.04.2018
Община Мадан уведомява, всички заинтересовани лица и организации, че до 02.05.2018г. могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект на Правилник за дейността на общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство – Мадан”.

ОБЯВА
30.03.2018
О  Б  Я  В  А Община Мадан обявява прием на заявления от кандидати за Личен асистент и кандидат–потребители на почасови социални услуги в рамките на Споразумение № ФС01-0381/22.12.2017г. между Агенция за социално подпомагане (АСП) и Община Мадан, сключено в  изпълнение на Постановление № 332/22.12.2017 г. на Министерски съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 година.                                                                                       ...

Търсене