ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ

СПИСЪК НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА С ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НАД 5 000 лв. към 04.12.2019
06.12.2019
Пълният списък - ТУК

АВАРИЕН ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ НА ОБЕКТ ВЗРИВЕН СКЛАД "ХАДЖИЙСКИ ДОЛ"
29.11.2019
ВИЖ СЪДЪРЖАНИЕТО ТУК

СПИСЪК НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА С ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НАД 5 000 лв. към 06.11.2019
08.11.2019
Пълният списък виж ТУК

УВЕДОМЛЕНИЕ
07.11.2019
  На основание чл. 66, ал. 3, т. 2 от ЗМДТ, чл. 69 ал.2 от АПК, община Мадан  предоставя на заинтересованите лица, в едномесечен срок, считано от датата на публикуване, възможност за отправяне на предложения и становища по проекта на решение за одобряване на план-сметката за разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържането на чистотата на територии за обществено ползване и определяне на годишния размер на такса битови отпадъци на територията на община Мадан за 2020  и определяне на годишния размер на такса битови отпадъци на територията на община Мадан...

ОБЯВА
09.10.2019
Във връзка с откриване на нова социална услуга от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства“ , Община Мадан обявява подбор по документи за длъжността „Управител/Директор”– едно работно място.   Минимални изисквания за заемане на длъжността: Образование – висше - бакалавър; Опит на ръководна позиция в социалната сфера минимум 1 г.   Необходими документи за кандидатстване: Заявление (по образец); Автобиография; Копие на документи за завършено образование; Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./- при наличието на такива;   Място на работа: „Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства“  Община Мадан Начин на провеждане на подбора: По документи.      Заявления...

СПИСЪК НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА С ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НАД 5 000 лв. към 04.10.2019
09.10.2019
Пълният списък на лицата виж ТУК

Търсене