ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ

СПИСЪК НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА С ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НАД 5 000 лв. към 06.08.2019
09.08.2019
Пълният списък - ТУК

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА №14 ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН.
24.07.2019
ОБЯВЛЕНИЕНа основание чл.77 във вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, ОБЩИНА МАДАН УВЕДОМЯВА, всички заинтересовани лица и организации, че в 30 дневен срок, от публикуване на настоящето обявление, могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект за изменение и допълнение на НАРЕДБА №14 за изграждане и опазване на зелената система на територията на  община Мадан. Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на наредбата, чрез публикуваните по-долу приложения.   Причини, които налагат приемането на нова Наредба №14 за изграждане и опазване на...

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.61, АЛ.1 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 18А, АЛ.10 ОТ АПК
05.07.2019
СЪОБЩЕНИЕТО ВИЖ ТУК

СПИСЪК НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА С ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НАД 5 000 лв. към 03.07.2019
04.07.2019
Пълният списък виж - ТУК

РАЗРЕШЕНИЕ №506/13.06.2019Г ОТ МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА
24.06.2019
Пълното съдържание виж ТУК

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА №14 ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН.
19.06.2019
На основание чл.77 във вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, ОБЩИНА МАДАН УВЕДОМЯВА, всички заинтересовани лица и организации, че в 30 дневен срок, от публикуване на настоящето обявление, могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект за приемане на НАРЕДБА №14 за изграждане и опазване на зелената система на територията на  община Мадан. Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на наредбата, чрез публикуваните по-долу приложения.   Причини, които налагат приемането на нова Наредба №14 за изграждане и опазване на зелената система...

Търсене