ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ПАРАГРАФ 4, АЛ.2 НА ДР НА ЗУТ
27.03.2020
ДО РОСЕН БОРИСОВ ЧИЕВ 

Съобщение до  СНЕЖАНА НЕВЕНОВА ТОПЧИЕВА -Съобщение по чл.61, ал.1 от АПК
19.03.2020
Съобщение до  СНЕЖАНА НЕВЕНОВА ТОПЧИЕВА -Съобщение по чл.61, ал.1 от АПК

Събщение до Николай Данчев Вулджев по чл.61, ал.1 от АПК
19.03.2020
Събщение до Николай Данчев Вулджев по чл.61, ал.1 от АПК

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26, АЛ.1, АЛ.2 И ЧЛ.18А ОТ АПК
18.03.2020
До Виктор Ангелов Татаров - СЪДЪРЖАНИЕТО НА СЪОБЩЕНИЕТО - ТУК

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26, АЛ.1, АЛ.2 И ЧЛ.18А ОТ АПК
18.03.2020
До Виктор Ангелов Татаров - СЪДЪРЖАНИЕТО НА СЪОБЩЕНИЕТО - ТУК

СПИСЪК НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА С ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НАД 5 000 лв. към 06.03.2020 г.
09.03.2020
Пълният списък виж - ТУК

Търсене