ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ

Информация по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) №1024/2012 г.
19.02.2019
Информация по член 21 от Регламент (ЕС) за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз 

СПИСЪК НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА С ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НАД 5 000 лв. към 04.02.2019
05.02.2019
Пълният списък вижте ТУК

СПИСЪК – КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ НА УСЛУГА В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА – “ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”
25.01.2019
КОМИСИЯTA, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД-20/11.01.2019 ГОДИНА ЗА ПОДБОР НА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ  НА УСЛУГИ В ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА - ГР.МАДАН (ЦППУСВОДС - МАДАН),  КЛАСИРА КАНДИДАТИТЕ В СЛЕДНИЯ РЕД:

СПИСЪК – КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГА В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА – “ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”
25.01.2019
КОМИСИЯTA, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД-19/11.01.2019 ГОДИНА ЗА ПОДБОР НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГИ В ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА - ГР.МАДАН (ЦППУСВОДС - МАДАН),  КЛАСИРА КАНДИДАТИТЕ В СЛЕДНИЯ РЕД:

ОБЯВЛЕНИЕ
22.01.2019
За предстоящо принудително отчуждаване на части от недвижими имоти – частна собственост, попадащи в изграждането на обект „Вътрешна улична мрежа в с. Ловци, засягащи кв. 119, 121 и 123,  общ. Мадан”               На основание чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на Решение № 610 от 24.10.2018 г., с което се изменя и допълва Решение №529 от 25.04.2018 г.на ОбС – Мадан, УВЕДОМЯВАМ:             Собствениците на части от поземлени имоти, попадащи в обхвата на реализация на обект „Вътрешна улична мрежа в с. Ловци, засягащи кв. 119, 121 и 123,  общ. Мадан”, за предстояща процедура по принудително отчуждаване по глава III от...

ОБЯВЛЕНИЕ
17.01.2019
ОТНОСНО: изменение на Тарифа за определяне на началния размер на месечния наем за 1 кв.м. с включен ДДС при предоставяне на общински помещения,  места и терени  към НАРЕДБА № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост

Търсене