Мадан в медиите

В НЕДЕЛЯ МЕСТИМ ЧАСОВНИЦИТЕ С ЧАС НАПРЕД
27.03.2020
Тази неделя  29 март в 3.00 часа местно време се въвежда лятното часово време в България. Тогава часовниците трябва да се преместят с един час напред.   През септември 2018 г. Европейската комисия излезе с предложение корекциите за редуване на лятно часово време с астрономическо да бъде преустановено. Различните държави сами трябва да изберат дали искат да останат на астрономическо време (зимно), или да отчитат часовете според лятното часово време. Прекратяването на смяната на часа засега се отлага за 2021 година.

ВРЕМЕННО СЕ СПИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НЯКОИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ
27.03.2020
Със Заповед на кмета на община Мадан, временно се преустановява изпълнението на автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортна схема от квотата на Община Мадан, до второ нареждане, както следва: Мадан – Бориева – Мадан – 10.00 ; 14:35  /остават в 7.00 и 17.30/ Мадан – Яновска – Мадан – 10.00, 12.00 и 14.35  /остават в 07.00 и 17.30/ Мадан – Яновска – Бориева – Мадан  - 07.00; 13.00; 17.30 (Празнично разписание) Мадан - Уручевска –Мадан – 12.40 /остава в 17.20/ Мадан – Рудозем – Мадан – 06.40, 07.30, 09.30, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.10 Мадан – Устово – Мадан – 06.50, 09.50, 12.00, 15.00,09.00, 11.00, 13.20,...

БЕЗПЛАТЕН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС ЗА ГРАЖДАНИ И ФИРМИ ЗА МЕСЕЦ
26.03.2020
Държавна агенция „Електронно управление“ уведомява  гражданите и бизнеса, че имат възможност да заявяват  административни услуги без да е необходимо да посещават на място съответната администрация,  чрез Единния портал  - www.egov.bg –  моето пространство.     Достъпът се извършва чрез  квалифициран електронен подпис (КЕП) издаден върху физически носител,  облачен, мобилен КЕП или персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Националния осигурителен институт.   Продиктувана от епидемията корона вирус, гражданите и бизнеса ще могат да получат от „Борика“ АД и „Евротръст Технолъджис“ АД безплатен облачен или мобилен КЕП, с който за период от един месец да подписват безплатно заявленията за електронни административни услуги. Подписването   може да се извършва...

ОБЛЕКЧАВА СЕ ПРЕМИНАВАНЕТО ПРЕЗ КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛНИТЕ ПУНКТОВЕ В ОБЛАСТНИТЕ ЦЕНТРОВЕ
26.03.2020
Министърът на здравеопазването издаде заповед, с която се облекчава преминаването през контролно-пропускателните пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове. В заповедта се посочва: През контролно-пропускателните пунктове се пропуска преминаването на лица само в случай на неотложност на пътуването, наложено от: полагане на труд в населеното място; здравословни причини на пътуващия или на негови близки; завръщане на настоящ или постоянен адрес, или на адрес, на който пътуващият временно пребивава, когато е различен от неговия постоянен или настоящ адрес; необходимост от полагане на грижи за роднини или близки, когато населеното място, в което живеят те, е различно от това на постоянния или настоящ адрес на пътуващия; необходимост от...

ВЪВЕДЕНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ СЕ УДЪЛЖАВАТ ДО 12 АПРИЛ
26.03.2020
До 12 април, включително, се удължава срокът на действие на въведените противоепидемичните мерки.Това стана със заповед на здравния министър Кирил Ананиев по предложение на Националния оперативен щаб за борба с коронавируса.Допуска се в големите търговски центрове тип МОЛ да работят доставчиците на платежни услуги, при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания, в т.ч. дезинфекция, проветряване и инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала, осигуряване на лични предпазни средства и недопускане до работа на служители с прояви на остри заразни заболявания.С 6 месеца се удължава срокът на изтичащите лични карти и шофьорски книжки.Срокът на удължаването тече от 13 март. Мярката важи...

Променя се формата на декларацията за пътуващите
25.03.2020
Националното сдружение на общините в Република България публикува новата декларация за пътуващите.  След анализ на ефективността от първите 3 дни на функциониране на контролно-пропускателните пунктове /КПП/ в областните градове и на получените запитвания и препоръки от граждани, както и с цел предотвратяване на злоупотреби, уточняваме: Промяната е относно преминаване през КПП във връзка с трудова дейност. В декларацията по новия образец отпада заверката от работодателя в т. 3.  Гражданите ще удостоверяват това обстоятелство със служебна бележка, издадена от работодателя или друг служебен документ /служебна карта, пропуск/, който носят в себе си. Попълнените декларации ще се събират от служителите на КПП с цел контрол...

Търсене