Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Начало > Търгове и обявления > Търгове и конкурси
Търгове и конкурси
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
В изпълнение на Решение №372 от 21.06.2017 г. на Общински съвет - Мадан и Заповед с №РД- 255/10.07.2017 г. на Кмета на Община Мадан и на основание чл. 129 от Наредба № 3 на ОбС - град Мадан.