Новини
ОБЩИНИТЕ МАДАН И РУДОЗЕМ С ОДОБРЕН СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
17.05.2019
Съвместният социален проект между общините Мадан и Рудозем за обслужване на възрастни хора и хора с увреждания е одобрен за финансиране.Одобреното проектно предложение е на...

НАЙ-МАЛКИТЕ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНАТА ОТБЕЛЯЗАХА ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ С РАЗЛИЧНИ ИГРИ
17.05.2019
Общинска администрация – Мадан и ДГ „Елица” организираха спортен празник под надслов „Спорт срещу агресия”, който се проведе в Спортния комплекс. Най-малките жители на общината...

СПОРТЕН ПРАЗНИК ПОД НАДСЛОВ "ЗАЕДНО СРЕЩУ НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ" ПРОВЕДОХА В ОУ „П.Р.СЛАВЕЙКОВ”
17.05.2019
Днес в ОУ „П.Р.Славейков” с. Средногорци се проведе спортен празник под надслов „Заедно срещу насилието в училище”, със съдействието на община Мадан /МКБППМН/. Всички заедно...

ТРИ ОТ НАЙ-КОМПРОМЕТИРАНИТЕ УЛИЦИ В С. МЪГЛИЩА НАПЪЛНО ОБНОВЕНИ
16.05.2019
ТРИ ОТ НАЙ-КОМПРОМЕТИРАНИТЕ УЛИЦИ В С. МЪГЛИЩА НАПЪЛНО ОБНОВЕНИ

ПОСЛЕДНИЯТ ЗВЪНЕЦ УДАРИ ЗА ДВАНАДЕСЕТОКЛАСНИЦИТЕ В МАДАН
15.05.2019
С незабравими мигове и радостни емоции, удари и последният училищен звънец за 12-тите класове в училищата в Мадан.Церемонията в СУ „Отец Паисий” започна с предаването...

Обявления
СПИСЪК НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА С ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НАД 5 000 лв. към 07.05.2019
10.05.2019
Пълният списък виж- ТУК 

ЗАПОВЕД № РД – 138/ 22.04.2019 г.
22.04.2019
ОТМЕНЯМ, Заповед №РД-115/08.04.2019г., с която е открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, на 24.04.2019 г. в сградата на ОбА - Мадан, ул.Обединение №14, за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, с предназначение – за монтиране на автомат за топли напитки, с цел отстраняване на констатираните допуснати нарушения, относно формиране на депозит за участие и началната стъпка за наддаване, период за закупуване на тръжни документи, както и опасност от опорочаване на процедурата и засягане на интереси на желаещи да участват в търга.

ОБЯВЛЕНИЕ
18.04.2019
ОТНОСНО: Приемане на нова Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Мадан.

СПИСЪК НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА С ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НАД 5 000 лв. към 02.04.2019
05.04.2019
Пълният списък вижте ТУК 

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.61, АЛ.3 ОТ АПК
29.03.2019
До Любомир Карамфилов Карамфилов - пълният текст на съобщението - ТУК

Търсене