Новини
ЗАПОЧНА РАБОТАТА И ПО РЕКОНСТРУКЦИЯТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА „УЛИЦА 4“ В СЕЛО БУКОВА ПОЛЯНА
21.03.2019
Улицата е част от уличната мрежа на с. Букова поляна с дължина близо 800 метра, започваща от главния път до м. „Джаровска”.С рехабилитацията на улицата,...

ПРОЛЕТЕН ТУРНИР ПО ШАХМАТ СЕ ПРОВЕДЕ В БОРОВИНА
21.03.2019
Общинска администрация – Мадан и НЧ „Родолюбец-1965” с.Боровина организираха пролетен турнир по шахмат, в който взеха участие учениците от I до VII клас при ОУ...

ЗАПОЧНА АСФАЛТИРАНЕТО НА ДВЕ УЛИЦИ В СЕЛО ЛЕЩАК
20.03.2019
От днес в село Лещак стартира полагане на първи пласт асфалтова настилка на "Улица 1" и "Улица 2" в централната част на населеното място.Кметът на...

НОВ ДИГИТАЛЕН РЕНТГЕНОВ АПАРАТ ПОЛУЧИ БОЛНИЦАТА В МАДАН
15.03.2019
На тържествена церемония в МБАЛ „проф. Константин Чилов“ в Мадан днес беше връчено официално дарение на рентгенов апарат последно поколение. Дарението се прави от турските...

Одобрен бе Годишния доклад за наблюдение на изпълнението през 2018 г. на Общинския план за развитие на община Мадан за периода 2014 – 2020 г. и Индикативна годишна програма за 2019 г. относно реализация на Общинския план за развитие на община Мадан за периода 2014-2020 г.
11.03.2019
Влезна в сила Решение № 656, взето на заседание на Общински съвет – Мадан, проведено на 20.02.2019 г., Протокол № 57, с което бе одобрен...

Обявления
ЗАПОВЕД № ОК-03-02-68/14.03.2019г.
14.03.2019
ЗАПОВЕД № ОК-03-02-68/14.03.2019г. - виж ТУК

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.61, АЛ.3 ОТ АПК
14.03.2019
До Юлиана Радославова Кисьова - СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.61, АЛ.3 ОТ АПК
14.03.2019
До Асан Ражепов Евльов - СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.61, АЛ.3 ОТ АПК
14.03.2019
До Райчо Асенов Андреев - СЪОБЩЕНИЕ

ПРОВЕДЕНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПРОЕКТ НА ОПРГТ ЗА ОБЛАСТ СМОЛЯН
14.03.2019
Но основание чл.58 ал 10 от Наредба№18/07.10.2015г. за инвентаризация и планиране в горските територии са публикувани МОТИВИРАНА СПРАВКА  и ПРОТОКОЛ  от проведеното Обществено обсъждане.

Търсене